DVS Jaarverslag 2021

DVS Inhoudelijk Verslag 2021

Hieronder lichten we toe wat er door en met DVS in 2021 tot stand gekomen is.

Door de COVID-19 pandemie hebben we eind 2020 besloten om de activiteiten van de DVS voorlopig geheel te verleggen naar het online / digitale medium. Aan dit plan is met name in de eerste helft van 2021 met veel élan gestalte gegeven, door een reeks maandelijkse bijeenkomsten en workshops te organiseren via Zoom.

za 09/01/2021: “DVS Virtual New Year’s Event“, met Jennifer Stumm, 3Violas, Heather Kurzbauer e.a.
za 06/03/2021: “Finding Fabulous Freedom“, met Ásdís Valdimarsdóttir (verslag)
za 13/03/2021: “How to deal with injuries“, met Laura Kok (verslag)
za 10/04/2021: “The Pleasant sound of Pitch“, met Karin Dolman
za 08/05/2021: “Signs, Games & Messages“, lezing door Roeland Jagers
za 29/05/2021: “Taking better care of your viola“, met Chaim Achttienribbe

Deze online evenementen hebben een totaal van 185 deelnemers getrokken, gemiddeld ca. 30 deelnemers per workshop.

Traditiegetrouw was de DVS weer aanwezig bij het tweejaarlijkse Britten Altvioolconcours in Zwolle, om nieuwe vrienden te werven, merchandize te verkopen en uiteindelijk ook een bladmuziekprijs beschikbaar te stellen voor jonge talenten die

Dit jaar heeft de International Viola Society een eigen outreach-campagne opgestart met maandelijkse webcasts op YouTube verzorgd door de deelnemende landen. De DVS heeft zich bijzonder ingespannen voor de Juni-uitzending in deze reeks, in de vorm van een bijna 2 uur lange bijdrage met o.a. interviews, muziek (o.a. een uitvoering door het DVS-bestuur van Leo Samama’s sextet Viola Pomposa, een spetterende altvioolquiz en meer. De uitzending kan onder deze link nog bekeken worden.

In de loop van de zomer zijn de coronaregels versoepeld, en kwam de nadruk weer te liggen op live evenementen: In het kader van het tweejaarlijkse Altvioolfestival van het Conservatorium van Amsterdam (20-27 november) heeft de DVS een aantal bijdragen voorbereid, inclusief full-time aanwezigheid met een stand (voor informatie en verkoop van DVS-merchandize), uitgebreide live-verslaggeving van het Festival, extra door DVS aangeboden workshops, en programmering voor de feestelijke slotavond in Splendor.

Doordat de coronabesmettingen in november keihard opliepen, werd echter het hele altvioolfestival beperkt tot een interne aangelegenheid van het Conservatorium. De enige DVS-bijdrage die overeind bleef was een besloten online workshop “Audition Training” met Maaike Aarts op 26/11/2021, die exclusief voor conservatoriumstudenten toegankelijk was (ca. 20 deelnemers totaal).

Website

De DVS website wordt regelmatig ingezet voor aankondigingen, nieuwsberichten en verslaggeving in verband met DVS-evenementen, en belangrijk altvioolnieuws uit het hele land. Dit wordt tevens doorgegeven via sociale media (zie hieronder).

In 2021 heeft de DVS verslaggegeven van het eerste Internationale Hindemith-concours in München (zie hier en hier), het Britten Altvioolconcours in Zwolle (hier), en van het Nationaal Altvioolconcours in Amsterdam (hier).

De populaire actualiteitenrubrieken (Concertagenda, Zomercursus-agenda en de lijst van Examen-recitals bij de conservatoria) bleven in 2021, net als het voorgaande jaar, vanwege de Coronaperikelen leeg. Het nieuws dat ons mondjesmaat bereikte tussen de besmettingspieken door was niet volledig genoeg om de rubrieken ajour te houden.

Veel nuttige achtergrondinformatie wordt nog wel aangeboden op de website, zoals:

Social Media

Al jarenlang is de DVS actief op social media, met name Facebook, Twitter en YouTube. Afgelopen jaar hebben we ons ook aangemeld op Instagram en LinkedIn om het contactvlak met ons achterban nog meer te verbreden. Hier zijn enkele statistieken:

 • Facebook827 pagina-likes, een toename van +17 in 2021
 • Twitter478 volgers, een toename van +25 in 2021
 • Instagram:   230 volgers, nieuw in 2021
 • LinkedIn:   20 volgers, nieuw in 2021
 • YouTube:   2041 views (10 videos, 16 abonnees), voor het eerst gemeten in 2021

Naast het doorgeven/signaleren van nieuwe content op onze website wordt hier ook altvioolnieuws uit social media gedeeld (share/retweet). De social media kanalen zijn tevens in zekere mate interactief, contact wordt gelegd en onderhouden met vrienden/volgers en verwante organisaties (binnenlands en internationaal). De DVS YouTube kanaal wordt met name benut als archief voor bijzondere concertopnames (opdrachtscomposities e.d.), en sinds kort ook voor PR (evenementen trailers).

Bestuursleden 2021

Het bestuur van de DVS bestond in 2021 uit de volgende personen:

 • Kristofer G. Skaug – voorzitter
 • Ursula Skaug – secretaris
 • Emlyn Stam – penningmeester (ad interim)
 • Veronika Lénártová – algemeen bestuurslid (afgetreden in juni 2021)
 • Anna Magdalena den Herder – algemeen bestuurslid
 • Karin Dolman – algemeen bestuurslid (oud-voorzitter)

DVS Financieel Verslag 2021

Baten 2021:   €1414,42  (donaties, sales merchandize, rente)
Lasten 2021:  €2130,32  (workshopdocenten, bank- en websitekosten, IVS)
Balans 2021:  € -715.90

De baten komen voornamelijk uit donaties die door de deelnemers van onze workshops op vrijwillige basis zijn gedaan.

De grootste kostenpost (€1466,00) is de inhuur van professionals voor de diverse online evenementen, meer dan de begrootte €1000. Met name de feestelijke nieuwjaarsevent en de internationale webcast in Juni zijn duurder uitgevallen.
In het voorgaande boekjaar droeg DVS tevens €200 af aan de International Viola Society (IVS) voor de jaren 2020 en 2019, volgens afdrachtregels die afgesproken zijn tussen de aangesloten Viola Societies wereldwijd.

Non-profitorganisatie DVS heeft (nog steeds) geen structurele subsidiënt of sponsor.

Toekomstmuziek

In 2022 viert DVS zijn 10-jarig jubileum. Er wordt nagedacht over een passende en effectieve manier om dit te vieren. Met de huidige coronapandemie is het riskant om alles in te zetten op één groot fysiek evenement, hiervoor worden oplossingen gezocht.

Voor 2022 is de inhuur van professionals voor reguliere activiteiten wederom op €1000,- (inclusief btw) begroot.

Algemene ANBI Informatie

Algemene (niet tijd-gebonden) ANBI-gerelateerde informatie over de Stichting Dutch Viola Society vindt u hier.