ANBI Informatie en Jaarverslag

De stichting Dutch Viola Society heeft de officiële status van ‘culturele Algemeen Nut Beogende Instelling’ (‘culturele ANBI’). Dit betekent dat schenken aan de Dutch Viola Society u fiscaal voordeel biedt: het bedrag dat u schenkt, mag u 1,25 keer als gift aftrekken voor de belasting. Hieronder vindt u kort de gegevens over onze stichting als culturele ANBI.

Stichting Dutch Viola Society
Steegoversloot 243
3311 PN Dordrecht
Fiscaal nummer: 8517.20.821

Bestuurssamenstelling
Voorzitter – Karin Dolman, tel. 078-614 46 01
Penningmeester – Roald van Os
Secretaris – Ursula Skaug
Algemeen bestuursleden:  Kristofer G. Skaug en Emlyn Stam

Beschermvrouwe:
Mevrouw Mr. W. (Winnie) Sorgdrager

Ereleden:
Nobuko Imai
Jürgen Kussmaul

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting werkt op geheel vrijwillige en onbezoldigde basis. De stichting heeft geen personeel in dienst. Ten behoeve van de uitvoering van de door de stichting georganiseerde activiteiten worden professionals ingehuurd. Wanneer er vrijwilligers worden ingeschakeld bij onze activiteiten kennen wij een tegemoetkoming in de reis- en onkosten toe.

Doelstelling
De visie en strategie van de DVS staat op deze pagina te lezen.

Verslag activiteiten DVS
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013