ANBI Informatie en Jaarverslag

De Stichting Dutch Viola Society heeft de officiële status van ‘culturele Algemeen Nut Beogende Instelling’ (‘culturele ANBI’). Dit betekent dat schenken aan de Dutch Viola Society u fiscaal voordeel biedt: het bedrag dat u schenkt, mag u 1,25 keer als gift aftrekken voor de belasting. Hieronder vindt u kort de gegevens over onze stichting als culturele ANBI.

Stichting Dutch Viola Society
Geerboogerd 63
2611 WZ Delft
Fiscaal nummer: 8517.20.821
KvK nummer:  55456251

Bestuurssamenstelling
De actuele bestuurssamenstelling vindt u op deze pagina.

Beschermvrouwe:
Mevrouw Mr. W. (Winnie) Sorgdrager

Ereleden:
Nobuko Imai
Jürgen Kussmaul
Karin Dolman

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting werkt op geheel vrijwillige en onbezoldigde basis. De stichting heeft geen personeel in dienst. Ten behoeve van de uitvoering van de door de stichting georganiseerde activiteiten worden professionals ingehuurd. Wanneer er vrijwilligers worden ingeschakeld bij onze activiteiten kennen wij eventueel een tegemoetkoming in de reis- en onkosten toe.

Visie en Strategie
De visie en strategie van de DVS staat op deze pagina te lezen.

Jaarverslagen DVS
Jaarverslag 2023  –  [PDF-versie]
Jaarverslag 2022  –  [PDF-versie]
Jaarverslag 2021  –  [PDF-versie]
Jaarverslag 2020  –  [PDF-versie]
Jaarverslag 2019  –  [PDF-versie]
Jaarverslag 2018  –  [PDF-versie]
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013