DVS Jaarverslag 2015

Stichting Dutch Viola Society (DVS)

Hieronder lichten we in detail toe wat er allemaal door en met DVS in 2015 tot stand gekomen is.

Georganiseerde Workshops 2015

zaterdag 21 februari 2015 Workshops voor jongeren en amateurs tijdens het Altvioolfestival Amsterdam

zaterdag 27 juni 2015 div. Workshops tijdens het 2e Nationaal Altvioolcongres

zaterdag 29 augustus 2015 Workshop jaarplanning studie (afgelast)

zondag 18 oktober 2015 Workshop & Recital Jutta Puchhammer, Dordrecht

Georganiseerde Masterclasses 2015

zaterdag 21 februari 2015 Masterclass Mikhail Zemtsov, Delft

zaterdag 21 maart 2015 Masterclass Tabea Zimmermann, Utrecht

zaterdag 21 maart 2015 Masterclass Karin Dolman, Delft

zaterdag 25 april 2015 Masterclass Emlyn Stam, Delft

vrijdag 16 oktober 2015 Masterclass Jutta Puchhammer, Rotterdam (Codarts)

Nationaal Altvioolcongres 2015
Locatie: Akoesticum in Ede

Workshops: Try Before you Die – Mind Over Matter – How to Write a Resumé (C.V.) Workshop voor Jongeren – Workshop voor Amateurs. De workshops werden gegeven door Julia Dinerstein, Richard Wolfe, Leo Samama, Esra Pehlivanli en Karin Dolman. Lezing door musicoloog en componist Leo Samama
Workshop “Questions and Answers (Q&A)” door Michaël Kugel
Presentatie DVS – Verleden, Heden en Toekomst, door DVS-bestuur
Recital door jong altviooltalent Anuschka Pedano,
Samenspeelmoment: The Battle of the Bees, Violapitch – U bent aan het woord!
Concert door Internationaal altviooltalent Barbara Buntrock m.m.v. Seul Ki Cheon, piano

Website
Aankondigingen, nieuwsberichten en verslaggeving op de website in verband met DVS workshops, masterclasses, evenementen en concerten, belangrijke vacatures en benoemingen bij orkesten en conservatoria. Dit wordt tevens doorgegeven via social media (Twitter en Facebook).

Daarnaast worden met enige regelmaat interviews met toonaangevende altviolisten gepubliceerd, vaak in verband met onze eigen masterclasses en congressen. In 2015 waren de volgende grote namen aan de beurt: Barbara Buntrock, Mikhail Zemtsov, Tabea Zimmermann, Michaël Kugel, Jennifer Stumm, Nils Mönkemeyer en Jutta Pucchhammer.

Achtergrondinformatie wordt ook aangeboden via de website, zoals:
Carrièretips voor jongeren die een beroepsopleiding altviool overwegen
– Informatie over concoursen voor altviolisten
– Overzicht van zomercursussen altviool in binnen- en buitenland
– Een unieke repertoirelijst altvioolensembles gepubliceerd en regelmatig bijgewerkt
– Een unieke concertagenda voor concerten met altviool in de hoofdrol

Social Media
Actieve aanwezigheid op Facebook (357 pagina-likes, een toename van 84 in 2015) en Twitter (270 volgers, een toename van 102 in 2015). Naast het doorgeven/signaleren van nieuwe berichten op onze website (aankondigingen DVS events/workshops) wordt hier ook altvioolnieuws uit social media opgepakt en doorgegeven (share/retweet). De social media kanalen zijn tevens in zekere mate interactief, contact wordt gelegd en onderhouden met vrienden/volgers en verwante organisaties (binnenlands en internationaal).

Bestuursleden 2015
Karin Dolman – voorzitter
Stijn van der Schoor – secretaris
Roald van Os – penningmeester
Kristofer G. Skaug – algemeen bestuurslid / webredacteur
Emlyn Stam – algemeen bestuurslid
Iris Frederiks – student-bestuurslid

Bestuur december 2015

Bestuur DVS 2015: vlnr Roald, Iris, Stijn, Karin, Emlyn, Kristofer

Beschermvrouwe
In 2015 is oud-minister van justitie en amateur-altvioliste Winnie Sorgdrager toegetreden tot de stichting Dutch Viola Society als beschermvrouwe.

Vrienden
Per 31 december 2015 telden we 155 geregistreerde Vrienden. Een toename van 25 Vrienden in 2015.

Vriendenvoordelen
Bij betaling van de jaarlijkse vriendenbijdrage komt een DVS-Vriend in aanmerking voor flinke korting op onze educatieve workshops en overige verwante evenementen (congres, concerten, cursussen). Hiernaast werden in 2015 de volgende specifieke DVS vriendenacties aangeboden:

– Korting (42%) op abonnement muziektijdschrift The Strad

– Korting op Yoga Workshops voor musici, door Prunella Pacey

– Voor de derde maal korting op zomercursus altviool van Gisella Bergman

Financiële Verantwoording                                                                                             DVS kan in 2015 (naar schatting) rekenen op totaal € 4.110 gedoneerd door 85 Vrienden. 7% van deze donaties draagt DVS jaarlijks af aan de International Viola Society (IVS). Voornoemd percentage is afgesproken tussen de aangesloten Viola Societies wereldwijd. Over 2015 betalen wij € 287,70 aan de IVS. DVS kan ook rekenen op een zeer ‘gulle gever’. Via een notariële schenkingsakte is geregeld dat de DVS vanaf oprichtingsjaar 2012 over 5 jaar in totaal € 5.000 tegemoet kan zien. In 2015 heeft altvioliste Jutta Puchhammer haar gage ad € 500 geschonken aan DVS t.b.v. reiskosten van Nederlandse altvioolstudenten om naar het IVC 2016 in Cremona te kunnen reizen.

Subsidiënten                                                                                                                          In 2015 heeft de DVS van het VSBFonds een bijdrage van € 2.500 ontvangen voor de organisatie van het nationaal altvioolcongres in Ede.

Kostenposten

  1.    In 2015 is € 4.066 uitgegeven aan de inhuur van professionals voor het geven van de (bijna) maandelijkse masterclasses, workshops, recitals, cursussen of lezingen. De totale kosten aan inhuur zijn hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot was en dat had vooral te maken met een extra investering door DVS i.v.m. de organisatie van de masterclass door Tabea Zimmerman. Per activiteit is normaal gesproken een standaard budget van € 200 p.p. exclusief BTW beschikbaar.
  2.    Zaalhuur en overige uitgaven verband houdende met de organisatie van DVS-activiteiten bedroegen over 2015 in totaal € 3.050
  3.    Afdracht aan de International Viola Society, bankzaken, drukwerk/ porti en onkostenvergoedingen voor onze vrijwilligers.

Toekomstmuziek
Voor 2016 is de inhuur van professionals op € 3.000 inclusief BTW begroot. DVS verwacht het International Viola Congress 2018 in Rotterdam te organiseren en te hosten. Hiervoor zullen de nodige projectsubsidies worden aangevraagd en samenwerkingen met grote professionele partijen zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Concertgebouw De Doelen en Rotterdams conservatorium Codarts worden aangegaan. Voor dit ambitieuze plan zal een apart financieel plan worden opgesteld en mogelijk zelfs een aparte stichting worden opgericht.

Non-profitorganisatie DVS heeft geen structurele subsidiënt of sponsor.

Verslag Roald van Os, 31 december 2015