DVS Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 DVS logo
Stichting Dutch Viola Society (DVS)

Hieronder lichten we in detail toe wat er allemaal door en met de DVS in 2014 tot stand gekomen is.

Workshops 2014

11 januari 2014 DVS Workshop: De barokstok door Marc Sabbah

22 maart 2014 DVS Workshop: Etude door Marjolein Dispa

6 april 2014 DVS Workshop: Improviseren uit je eigen gereedschapskist door Oene van Geel

5 juli 2014 DVS Workshop: Ensembledag – deze workshop is niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen

30 augustus 2014 DVS Workshop: jaarplanning studie door Karin Dolman en Francien Schatborn

20 september 2014 DVS Workshop: How to twist your arm to play the viola door Asdis Valdismardottir

19 oktober 2014 DVS Workshop: Podiumvrijheid door Michiel Holtrop

22 november Altvioolkwartetten en Viola Big Band ging niet door, te weinig aanmeldingen; met Esther Apituley, vereniging voor huismuziek – lees meer…

7 december 2014 Workshop: Vignets door Ron Ephrat en Roderigo Robles de Medina

27 december 2014 DVS Kerstworkshop door o.a. Emlyn Stam, Karin Dolman en Darija Kozlitina

Viola Viola Festival (Haarlem) 16-18 Mei
Bestuur een vrijwilligers van de DVS ondersteunden het Viola Viola Festival in Haarlem, georganiseerd door de stichting Viola Viola (Esther Apituley). De ondersteuning bestond uit promotie, recensering, en praktische assistentie tijdens het festival. De DVS had daar ook een eigen stand met informatie en verkoop van altviool-prullaria, magazines en CD’s. Er was ook een “viola pitch” sessie, waarin de DVS zich mocht presenteren aan de bezoekers van het festival.

International Viola Congress, Porto (Portugal) 26-30 November
Een delegatie van het bestuur bezocht in november (op eigen kosten) het jaarlijkse congres van de International Viola Society in Porto, een vergadering met alle bestuurssecties van andere aangesloten landen. Daarbij heeft de DVS een aantal specifieke bijdragen geleverd, o.a. de lezing “The Viola in my Life” door Leo Samama: Een lezing over zijn leven en de altviool die steeds weer een belangrijke invloed op hem had. De wereldpremière van onze (DVS) opdrachtcompositie “Secret Society” van Jeppe Moulijn, voor vier solo altviolen en groot altvioolensemble. Emlyn Stam en Frank Brakkee speelden het altviooldubbelconcert “Meme” van (Componist des Vaderlands) Willem Jeths.

We hebben wederom onze belangstelling kenbaar gemaakt om het IVS Congres 2018 te mogen herbergen in Nederland, en wel in Rotterdam.

Website
Aankondigingen, nieuwsberichten en verslaggeving op de website in verband met workshops, masterclasses, evenementen en concerten, belangrijke vacatures en benoemingen bij orkesten en conservatoria. Dit wordt tevens doorgegeven via social media (Twitter en Facebook). Achtergrondinformatie wordt ook aangeboden via de website, zoals:

Carrièretips voor jongeren die een beroepsopleiding altviool overwegen
– Informatie over concoursen voor altviolisten
– Overzicht van zomercursussen altviool in binnen- en buitenland
– Een unieke repertoirelijst altvioolensembles gepubliceerd en regelmatig bijgewerkt.
– Een unieke concertagenda voor concerten met altviool in de hoofdrol

Social Media
Actieve aanwezigheid op Facebook (273 pagina-likes, toename van +78 in 2014) en Twitter (168 volgers). Naast het doorgeven/signaleren van nieuwe berichten op onze website (aankondigingen DVS events/workshops) wordt hier ook altvioolnieuws uit social media opgepakt en doorgegeven (share/retweet). De social media kanalen zijn tevens in zekere mate interactief, contact wordt gelegd en onderhouden met vrienden/volgers en verwante organisaties (binnenlands en internationaal).

Bestuursleden 2014
Karin Dolman – Voorzitter
Stijn van der Schoor – Secretaris
Roald van Os – Penningmeester
Kristofer G. Skaug – algemeen bestuurslid / redacteur
Emlyn Stam – algemeen bestuurslid

Erevrienden                                                                                                                      Tijdens het Amsterdam Viola Festival in maart 2013 heeft de DVS twee erevrienden benoemd, beiden belangrijke leerkrachten bij het Conservatorium van Amsterdam: Nobuko Imai en Jürgen Kussmaul. Later is ook Henk Guittart (voormalig altist van het Schönberg-kwartet) als erevriend toegevoegd.

Vrienden                                                                                                                               Per 1 november 2014 telden we 113 geregistreerde vriendschappen, waarvan 9 zogenoemde “familie”-inschrijvingen met 2 of meer personen onder één dak, waardoor het totale vriendenaantal net boven de 130 individuen komt.

Vriendenvoordelen                                                                                                                   Bij betaling van de jaarlijkse vriendenbijdrage komt een DVS-Vriend in aanmerking voor flinke korting op onze educatieve workshops en overige verwante evenementen (congres, concerten, cursussen). Hiernaast werden in 2014 de volgende specifieke DVS vriendenacties aangeboden:

– Korting (42%) op abonnement muziektijdschrift The Strad

– Korting op Yoga Workshops voor musici, door Prunella Pacey

– Voor tweede maal korting op zomercursus altviool van Gisella Bergman

Financiële Verantwoording
De DVS kan in 2014 (naar schatting) rekenen op totaal € 3.190 gedoneerd door 85 Vrienden. 7% van deze donaties draagt DVS jaarlijks af aan de International Viola Society (IVS). Voornoemd percentage is afgesproken tussen de aangesloten Viola Societies wereldwijd. In 2014 betalen wij € 223,30  aan de IVS.

De DVS kan ook rekenen op een zeer ‘gulle gever’. Via een notariële schenkingsakte is geregeld dat de DVS vanaf oprichtingsjaar 2012 over 5 jaar in totaal € 5.000 tegemoet kan zien.

Subsidiënten                                                                                                              In 2014 heeft de DVS geen euro subsidie of sponsoring gekregen.

Kostenposten

  1. Het inhuren van professionals voor het geven van de (bijna) maandelijkse masterclasses, workshops, cursussen of lezingen.  Per activiteit is momenteel een budget van € 200 beschikbaar.
  2. Afdracht aan de International Viola Society, bankzaken, drukwerk/ porti en onkostenvergoedingen voor onze vrijwilligers.
  3. In 2014 is er in opdracht van de Dutch Viola Society een compositie geschreven. Hiervoor is € 1.000 apart gezet door de stichting.

Toekomstmuziek                                                                                                                 Voor 2015 is de inhuur van professionals op € 3.000 inclusief BTW begroot. De DVS verwacht het tweede Nationaal Altvioolcongres in 2015 te organiseren. Hiervoor zullen projectsubsidies worden aangevraagd. Non-profitorganisatie DVS heeft geen structurele subsidiënt of sponsor.

Verslag RvO, versie 2 januari 2015