DVS Jaarverslag 2019

DVS Inhoudelijk Verslag 2019

Hieronder lichten we toe wat er door en met DVS in 2019 tot stand gekomen is. In het algemeen opereerde de DVS in 2019 op een zeer laag pitje, de inspanning van het grote congres in 2018 had een zware wissel getrokken op het bestuur, waardoor we in de 1e helft van het jaar nauwelijks toe kwamen aan nieuwe initiatieven. De nodige activiteiten om het congres volledig af te wikkelen – afrekeningen en verantwoordingen vervaardigen voor de subsidiënten, enz – waren al genoeg werk.

In het najaar waren er wel enkele activiteiten:

Vrijdag 20 september 2019 – DVS Preview / Try-out concert voor IVC Poznan 2019,
in het Trinitatiskapel, Dordrecht.

Dinsdag 24 t/m zaterdag 28 september 2019 – Internationaal Altvioolcongres (IVC 2019) in PoznanPolen. Nederland was vertegenwoordigd met 3 bijdragen. Voor een volledig overzicht en verslag, zie hier.

Zaterdag 16 november 2019 – 4e Nationaal Altvioolbijeenkomst 2019 in Splendor, tijdens het Amsterdam Viola Festival (AVF); Programma en verslag kan hier teruggevonden worden.

Website

Aankondigingen, nieuwsberichten en verslaggeving op de website in verband met DVS workshops, masterclasses, evenementen en concerten, belangrijke vacatures en benoemingen bij orkesten en conservatoria. Dit wordt tevens doorgegeven via sociale media (Twitter en Facebook).

In 2019 zijn op de DVS website interviews gepubliceerd met de altviolisten Dana Zemtsov en Garth Knox. Er is ook uitgebreid verslaggegeven van het Britten Altvioolconcours 2019 in Zwolle (waar de DVS overigens ook bijdroeg met muziekbonnenprijzen, en ook een informatietafel had neergezet). De eerste editie van het internationale Oscar Nedbal concours vond begin november plaats in Praag, en onze verslaggeefster ter plekke was Karin Dolman. Er werden ook een aantal concertrecensies geschreven. Kortom weer volop actualiteiten op de website.

Achtergrondinformatie werd ook aangeboden via de website, zoals: 

Social Media

Actieve aanwezigheid op Facebook (772 pagina-likes, een toename van +86 in 2019) en Twitter (439 volgers, een toename van +26 in 2019). Naast het doorgeven/signaleren van nieuwe berichten op onze website (aankondigingen DVS evenementen) wordt hier ook altvioolnieuws uit social media opgepakt en doorgegeven (share/retweet). De social media kanalen zijn tevens in zekere mate interactief, contact wordt gelegd en onderhouden met vrienden/volgers en verwante organisaties (binnenlands en internationaal).

Bestuursleden 2019

  • Karin Dolman – voorzitter
  • Ursula Skaug – secretaris
  • Roald van Os – penningmeester
  • Kristofer G. Skaug – algemeen bestuurslid / webredacteur
  • Emlyn Stam – algemeen bestuurslid

Vrienden

Per 31 december 2019 telden we 192 geregistreerde (zij het “slapende”) Vrienden. Zoals gemeld / verwacht in het Jaarverslag 2018, is de toename in aantal vrienden vorig jaar kunstmatig en tijdelijk van aard geweest, als gevolg van de deelnameregels van het congres IVC2018.

Vriendenvoordelen

Bij betaling van de jaarlijkse vriendenbijdrage komt een DVS-Vriend in aanmerking voor flinke korting op onze educatieve workshops en overige verwante evenementen (congres, concerten, cursussen). Hiernaast werden in 2017 de volgende specifieke DVS vriendenacties aangeboden:

DVS Financieel Verslag 2019

Voor de periode oktober 2017 t/m april 2019 zijn de financiën van de DVS geheel overgeschakeld op een projectboekhouding, waar alle baten en lasten in verband zijn gebracht met de organisatie van het congres IVC2018, met een totale begroting van ruim €120.000. De jaaroverzicht van baten, lasten en balans geeft een scheef beeld:

Baten 2019:       €56.568,12
Lasten 2019:      €70.814,17
Balans 2019:    €-14.246,05

De grote bedragen moeten in verband gezien worden met de afrekening van het congres IVC2018, waarvan de laatste grote facturen begin 2019 betaald werden en waarvoor ook de laatste projectsusbsidies pas achteraf geïnd konden worden. De afrekening van het congres over de algehele projectperiode (oktober 2017 t/m april 2019) is samengevat in het DVS Jaarverslag 2018.

Buiten het project IVC2018 is er in 2019 geen geld besteed aan zaalhuur, de inhuur van professionals of vrijwilligersvergoedingen. Dit kwam vooral doordat er geen workshops met betaalde docenten zijn georganiseerd. Om dezelfde reden zijn er geen nieuwe subsidies aangevraagd, en zijn er geen vriendendonaties geworven. Derhalve hebben we ook geen afdracht betaald aan de International Viola Society.

Non-profitorganisatie DVS heeft geen structurele subsidiënt of sponsor.

Toekomstmuziek Voor 2020 is de inhuur van professionals voor reguliere activiteiten wederom op €1000,- (inclusief btw) begroot. We ambiëren een markante terugkeer naar het activiteitenniveau van vóór 2017, toen de voorbereidingen voor IVC2018 alle aandacht begon te trekken.

Algemene ANBI Informatie

Algemene (niet tijd-gebonden) ANBI-gerelateerde informatie over de Stichting Dutch Viola Society vindt u hier.