4e Nationale Altvioolbijeenkomst (2019)

English version below! Follow this link.

Op zaterdag 16 november 2019 organiseert de DVS voor de 4e keer een Nationale Altvioolbijeenkomst – in samenwerking met, en ingebouwd in het programma van, de Amsterdam Viola Festival. Net als in 2017 vindt deze bijeenkomst plaats in Splendor (link) – Nieuwe Uilenburgerstraat 116 te Amsterdam.

MELD JE HIER AAN (gratis) for deelname aan altvioolensemble en/of diner;
Voor het Avonconcert, zie informatie kaartverkoop hieronder.

Programmaoverzicht:

14.30 – Inloop
15.00 – 16.50 Ensemblespel voor iedereen die mee wil doen
17.00 – 17.45 Talkshow
18:00 – Viola Pitch – u bent aan het woord!
18.30 – Diner, aangeboden door DVS (drankjes zelf afrekenen)
20.00 – Avondconcert
22.15 – Viola Night Lounge (open podium)

Ensemblespel voor alle niveau’s 

Neem vooral je altviool mee naar Splendor! Vanaf 15.00u formeren we een altvioolorkest! We zullen ervoor zorgen dat iedereen (ook een amateur dus) mee kan spelen, en toch voor de gevorderde spelers uitdagend genoeg zal zijn. Het repertoire zal zijn:

1) John Whittaker: A Modal March,
1e prijs amateurcategorie van de “4Viola” compositiewedstrijd IVC2018. Video hier.
2) Peter Warlock: Capriol Suite.
bewerkt door P. Taylor voor altvioolensemble. Video (strijkorkestversie) hier.

Het ensemble zal worden geleid door Karin Dolman.
Meld je aan via deze link en geef aan wat je niveau ongeveer is. Wij zorgen dat de muziek twee weken van tevoren te downloaden is, en geven dan ook aan welke partijen je moet downloaden zodat niet iedereen 4e altviool speelt.

 

Talk Show

Om 17.00 schuiven Garth Knox en Oene van Geel aan bij moderator Max Knigge om samen in gesprek te gaan over het componeren voor de altviool en waarom zoveel altviolisten ook componeren.

Viola Pitch

Onze vaste rubriek, waar iedereen 2 minuten spreektijd wordt gegund om bijvoorbeeld een oproep te doen om samen te spelen, of een concertaankondiging of iets leuks wil delen. De Viola Pitch zal geopend worden door Kristofer Skaug, die ook een kleine review geeft van het afgelopen jaar en de toekomst van de DVS.

Diner

Vanaf 18.30 tot 19.30 is er weer een heerlijke DVS maaltijd met voor iedereen wat. Het diner wordt u aangeboden door de DVS. Mee-eters worden verzocht om zich aan te melden via deze link (hetzelfde formulier als voor altvioolensemble – 1x invullen is genoeg!), zodat we een idee hebben hoeveel mensen er komen, en niemand hongerig naar huis moet. De drankjes moet u zelf afrekenen. Splendor heeft een geweldige bar met allerlei lekkere drankjes.

Avondconcert

Het avondconcert zal worden verzorgd door het conservatorium van Amsterdam. De gehele altvioolklas zal in diverse bezettingen de meest spectaculaire stukken ten gehore brengen. Op het programma staat muziek van o.a. Rita Hijmans, York Bowen, Max Knigge en Maurice Horsthuis.

Tijdens dit concert komen ook bijzondere uitvoeringen van de verplichte stukken van het Nationaal Altvioolconcours aan bod: De concoursdeelnemers met de (door de jury uitgekozen) mooiste Bach en de mooiste Capriccio van Vieuxtemps, zullen deze stukken nog eens ten gehore brengen. En verder treedt Garth Knox himself op, met zijn voor het concours gecomponeerde Pocket Concerto.

 

Kaartverkoop voor het Avondconcert loopt via Splendor:
Reguliere prijs: €15,00 / Studentenprijs: €5,00./ Splendor-leden: gratis
Kaartjes online kopen via de Splendor website (link)
of reserveren via de mail: info@splendoramsterdam.com

Viola Night Lounge

En wie nog steeds niet genoeg altvioolklanken heeft gehoord, mag nog aanschuiven bij de verrassende Viola Night Lounge (open podium). Wilt u zelf een stukje spelen, stuur dan even een mail aan Francien Schatborn. francien.schatborn@gmail.com

Kosten

De Altvioolbijeenkomst is gratis, met uitzondering van het Avondconcert (zie boven).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English Version:

On Saturday November 16th 2019, the DVS is organising the 4th National Viola Assembly, in collaboration with, and within the context of the Amsterdam Viola Festival. Just like in 2017, this event takes place in Splendor (link) – Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam.

Programme Overview:

14.30 – Arrival and opening
15.00 – 16.50 Viola Ensemble (everyone invited to participate)
17.00 – 17.45 Talk Show
18:00 – Viola Pitch – free opportunity to plug your favourite idea or project!
18.30 – Dinner (yes! free food!), offered by the DVS (pay your own drinks)
20.00 – Evening Concert
22.15 – Viola Night Lounge (“open mic”)

REGISTER HERE (free) for participation in Viola Ensemble and/or Dinner;
For Evening Concert tickets, see below.

Viola Ensemble for all levels

By all means, bring your own viola to Splendor! Starting from 15.00h we will form a viola ensemble (orchestra)! We want everyone (including amateurs) to be able to play, still providing a decent challenge for the more advanced violists. The repertoire will be:

1) John Whittaker: A Modal March,
1st prize (amateur category) at the “4Viola” composition contest IVC2018. Video here.
2) Peter Warlock: Capriol Suite.
arranged by P. Taylor for viola ensemble. Video (string orchestra version) hier.

The ensemble will be led by Karin Dolman.
Let us know if (and how) you want to participate through this link, and indicate your (approximate) playing level. We will ensure that the music can be downloaded 2 weeks in advance, and we will assign you a part so that not everyone plays 4th viola.Talk Show

At 17.00h, the composers Garth Knox and Oene van Geel will join our moderator Max Knigge to talk about composing for the viola and why so many violists also are composers (or vice versa).

Viola Pitch

The Viola Pitch is a DVS assembly tradition, where everyone who wants gets two minutes of speaking time to plug their ideas or initiatives, for example to seek fellow musicians for a project, to announce a concert or event, or just to share an interesting/funny anecdote. The Viola Pitch will be started by Kristofer Skaug, giving a brief review of the recent activities and the future plans of the DVS.

Dinner

From 18.30h to 19.30h, the DVS offers you a sumptuous meal with food for all tastes. The food is absolutely free, but if you plan to eat with us, we kindly ask you to indicate this in your registration form under this link (same form as for viola ensemble – please fill in only once for both options!), so that we have some idea how many guests will be eating, and so that nobody has to return home hungry afterwards. Note: You will have to buy your own drinks in the Splendor bar, which has a really nice assortment of beverages.

Evening Concert

The Evening concert is organized by the Amsterdam Conservatory (CvA). The whole CvA viola class will perform spectacular music in different ensembles. Pieces by (among others) Rita Hijmans, York Bowen, Max Knigge and Maurice Horsthuis are programmed.

At this concert, we will also hear special performances of the mandatory pieces from the National Viola Competition: The entrants with the (jury-selected) best renditions of Bach and Vieuxtemps’ Capriccio, will give us their encore performances. And last but not least, Garth Knox himself will perform his own Pocket Concerto, composed especially for the National Viola Competition 2019.

 

Tickets for this concert can be purchased through Splendor:
Regular price: €15,00 / Students: €5,00 / Splendor members: Free
Tickets can be bought online through the Splendor website (link),
or you can make a reservation by e-mail: info@splendoramsterdam.com

 

Viola Night Lounge

If you still haven’t had enough viola music, you can enjoy the suprising “open mike” performances at the Viola Night Lounge. If you would like to perform something at this occasion, send a mail to Francien Schatborn. francien.schatborn@gmail.com

Costs

Admission to the 2019 National Viola Assembly is free, except for the Evening Concert (see above).