DVS Jaarverslag 2016

Stichting Dutch Viola Society (DVS)

Hieronder lichten we in detail toe wat er allemaal door en met DVS in 2016 tot stand gekomen is.

Georganiseerde cursussen 2016

DVS heeft dit jaar bij twee jeugdorkesten introductiecursussen altviool aangeboden. Domstad Jeugdorkest en het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest Verder heeft DVS door een jaarlijkse bijdrage wederom korting voor Vrienden mogelijk gemaakt op de cursus van Gisella Bergman.

Georganiseerde Workshops 2016

Zaterdag 9 januari 2016 workshop Performance with a Wink ? Ro Krauss + TALENTNIGHT – o.a. studenten KonCon presenteren geleerde workshop, Muziekacademie Den Haag

Zaterdag 6 februari 2016 Workshop “in de keuken van…” met Prunella Pacey, Driebergen

Zondag 27 november Workshop met Frank Brakkee, Bussum (afgelast)

Georganiseerde Masterclasses 2016

Woensdag 11 mei 2016 Masterclass Geneviève Strosser, Den Haag

Zondag 22 mei 2016 Masterclass voor conservatorium studenten “Pièces de concours” door Karin Dolman, in het kader van het Jagthuisfestival

Internationaal Altvioolcongres (IVC 2016)

Cremona, Italië; 4 t/m 8 oktober 2016
Nederlandse bijdragen:
– Lezing over historische altvioolopnames, door Kolja Meeuwsen (KC)
– Recital “New Dutch VIola Music” met nieuwe werken gecomponeerd en uitgevoerd door studenten van Codarts Rotterdam en het Koninklijk Conservatorium Den Haag
– Deelname aan straatmuziek en altvioolorkest
– Eregasten/solisten Michaël Kugel en Dana Zemtsov namens Nederland
Meer details over dit congres: Lees hier.

Website
Aankondigingen, nieuwsberichten en verslaggeving op de website in verband met DVS workshops, masterclasses, evenementen en concerten, belangrijke vacatures en benoemingen bij orkesten en conservatoria. Dit wordt tevens doorgegeven via social media (Twitter en Facebook).

Daarnaast worden met enige regelmaat interviews met toonaangevende altviolisten gepubliceerd, vaak in verband met onze eigen masterclasses en congressen. In 2016 is er slechts één interview gepubliceerd: Genevieve Strosser.

Achtergrondinformatie wordt ook aangeboden via de website, zoals:
Carrièretips voor jongeren die een beroepsopleiding altviool overwegen
– Informatie over concoursen voor altviolisten
– Overzicht van zomercursussen altviool in binnen- en buitenland
– Een unieke repertoirelijst altvioolensembles gepubliceerd en regelmatig bijgewerkt
– Een unieke concertagenda voor concerten met altviool in de hoofdrol

Social Media
Actieve aanwezigheid op Facebook (431 pagina-likes, een toename van +74 in 2016) en Twitter (356 volgers, een toename van +86 in 2016). Naast het doorgeven/signaleren van nieuwe berichten op onze website (aankondigingen DVS events/workshops) wordt hier ook altvioolnieuws uit social media opgepakt en doorgegeven (share/retweet). De social media kanalen zijn tevens in zekere mate interactief, contact wordt gelegd en onderhouden met vrienden/volgers en verwante organisaties (binnenlands en internationaal).

Bestuursleden 2016
Karin Dolman – voorzitter
Stijn van der Schoor – secretaris
Roald van Os – penningmeester
Kristofer G. Skaug – algemeen bestuurslid / webredacteur
Emlyn Stam – algemeen bestuurslid
Iris Frederiks – student-bestuurslid

Beschermvrouwe
Sinds 2015 is oud-minister van justitie en amateur-altvioliste Winnie Sorgdrager de beschermvrouwe van stichting Dutch Viola Society.

Vrienden
Per 31 december 2016 telden we 176 geregistreerde Vrienden. Een toename van 22 Vrienden in 2016.

Vriendenvoordelen
Bij betaling van de jaarlijkse vriendenbijdrage komt een DVS-Vriend in aanmerking voor flinke korting op onze educatieve workshops en overige verwante evenementen (congres, concerten, cursussen). Hiernaast werden in 2016 de volgende specifieke DVS vriendenacties aangeboden:

Financiële verantwoording

DVS kan in 2016 (naar schatting) rekenen op totaal € 3.200 gedoneerd door 67 van onze Vrienden waarvan 20 Vrienden voor het eerst gebruik kunnen maken van de automatische incasso. 7% van deze donaties draagt DVS jaarlijks af aan de International Viola Society (IVS). Voornoemd percentage is afgesproken tussen de aangesloten Viola Societies wereldwijd. Over 2016 betalen wij € 224 aan de IVS.

Subsidiënten

In 2016 heeft DVS geen subsidies aangevraagd/ontvangen.

Kostenposten

  • In 2016 is € 2.239 besteed aan de inhuur van professionals en vergoedingen aan vrijwilligers voor het geven van masterclasses, workshops, recitals, cursussen of lezingen. De totale kosten aan inhuur zijn lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot was en dat had vooral te maken met afgelaste workshops vanwege onvoldoende aanmeldingen
  •  Zaalhuur en overige uitgaven verband houdende met de organisatie van DVS-activiteiten bedroegen over 2015 in totaal € 834
  • Afdracht aan de International Viola Society, bankzaken, drukwerk/ porti en onkostenvergoedingen voor onze vrijwilligers.

Toekomstmuziek
Voor 2017 is de inhuur van professionals op € 1.500 inclusief btw begroot. DVS verwacht het International Viola Congress 2018 in Rotterdam te organiseren en te hosten. Hiervoor zullen in de loop van 2017 de nodige projectsubsidies worden aangevraagd en samenwerkingen met grote professionele partijen zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest, concertgebouw De Doelen en Rotterdams conservatorium Codarts worden aangegaan. Voor dit ambitieuze plan zal een apart financieel plan worden opgesteld.

Non-profitorganisatie DVS heeft geen structurele subsidiënt of sponsor.