DVS Jaarverslag 2022

DVS logo

vasteglegd door het bestuur op 11/02/2023.

DVS Inhoudelijk Verslag 2022

Hieronder lichten we toe wat er door en met DVS in 2022 tot stand gekomen is.

In het voorjaar van 2022 zijn de coronabeperkingen geleidelijk losgelaten. Ondanks goede voornemens bleven echter de activiteiten van de DVS (mede vanwege persoonlijke omstandigheden van diverse bestuursleden) door het jaar heen op een laag pitje.

Op 19/03/2022 werd de online lezing “Collaboration with Living Composers” gegeven door Michelle Pritchard van het Koninklijk Conservatorium. Deze lezing werd bijgewoond door slechts 5 deelnemers.

In juni 2022 reisde een delegatie van de DVS af naar het 47e Internationale Altvioolcongres in Columbus, Georgia (VS). Hier werd door onze delegatie een drietal recitals en lezingen geleverd, en er is uitgebreid verslag gemaakt voor de achterban via dagelijkse blogs op onze website (en zelfs vlogs!). Het hele congres was ook virtueel wereldwijd te volgen.

Op 17/11/2022 heeft de DVS, in samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, een live Masterclass met Lawrence Power georganiseerd. Drie gevorderde altvioolstudenten werden hiervoor geselecteerd. Dit was een groot succes, met bijna 50 toehoorders in de Eduard Flipse Zaal van De Doelen.

Website

De DVS website wordt doorlopend ingezet voor aankondigingen, nieuwsberichten en verslaggeving in verband met DVS-evenementen, en belangrijk altvioolnieuws uit het hele land. Dit wordt tevens doorgegeven via sociale media (zie hieronder).

De populaire actualiteitenrubrieken (Concertagenda, Zomercursus-agenda en de lijst van Examen-recitals bij de conservatoria) bleven vanwege de Coronaperikelen in het voorjaar leeg. In het najaar werd de Concertagenda wel weer nieuw leven ingblazen.

Veel nuttige (niet-tijdgebonden) achtergrondinformatie werd nog altijd wel aangeboden en uitgebouwd op de website, zoals:


Social Media

Al jarenlang is de DVS actief op social media, met name Facebook, Twitter en YouTube. Sinds kort hebben we ook profielen aangemaakt op Instagram en LinkedIn om het contactvlak met ons achterban nog meer te verbreden. Er werd echter geen actieve moeite gedaan om het aantal volgers te vergroten, en dat blijkt dan ook uit de bescheiden statistieken:

 • Facebook877 pagina-likes (923 volgers), een toename van +50 in 2022
 • Twitter458 volgers, een afname van -20 in 2022
 • Instagram:   287 volgers, een toename van +57 in 2022
 • LinkedIn:   21 volgers, een toename van +1 in 2022
 • YouTube:   2279 views (10 videos, 16 abonnees), toename +238 in 2022

Naast het doorgeven/signaleren van nieuwe content op onze website wordt hier ook altvioolnieuws uit social media gedeeld (share/retweet). De social media kanalen zijn tevens in zekere mate interactief, contact wordt gelegd en onderhouden met vrienden/volgers en verwante organisaties (binnenlands en internationaal). De DVS YouTube kanaal wordt met name benut als archief voor bijzondere concertopnames (opdrachtscomposities e.d.), en sinds kort ook voor PR (evenementen trailers).

Bestuursleden 2022

Het bestuur van de DVS bestond in 2022 uit de volgende personen:

 • Kristofer G. Skaug – voorzitter
 • Ursula Skaug – secretaris
 • Emlyn Stam – penningmeester (ad interim)
 • Anna Magdalena den Herder – algemeen bestuurslid
 • Karin Dolman – algemeen bestuurslid (oud-voorzitter)
 • Sofie Booy – student-bestuurslid
 • Sylven van Sasse van Ysselt – student-bestuurslid

Financieel Verslag 2022

Baten 2022:   €  224,69  (donaties, sales merchandize, rente)
Lasten 2022:  €  702,33  (workshopdocenten, bank- en websitekosten, IVS)
Balans 2022:  € -477,64

De baten komen voornamelijk uit donaties die door de deelnemers van onze workshops op vrijwillige basis zijn gedaan. Er dient hierbij ook opgemerkt te worden dat de Masterclass met Lawrence Power in deze cijfers (per 1/1/2023) nog niet volledig afgerekend is (een openstaand factuur van €169,-).

Door het geringe aantal activiteiten zijn de kosten voor workshops e.d. lager uitgevallen dan de begrootte €1000. De DVS droeg wel €100 af aan de International Viola Society (IVS), volgens afdrachtregels die afgesproken zijn tussen de aangesloten Viola Societies wereldwijd (het minimum bedrag, omdat we geen officiële “ledenbijdragen” hebben geïnd in 2022).

Non-profitorganisatie DVS heeft (nog steeds) geen structurele subsidiënt of sponsor.

Begroting 2023

Voor 2023 is de inhuur van professionals voor reguliere activiteiten wederom op €1000,- (inclusief btw) begroot. Eventuele bijzondere evenementen worden op projectbasis daarbuiten begroot.

Algemene ANBI Informatie

Algemene (niet tijd-gebonden) ANBI-gerelateerde informatie over de Stichting Dutch Viola Society vindt u hier.