DVS Jaarverslag 2020

DVS Inhoudelijk Verslag 2020

Hieronder lichten we toe wat er door en met DVS in 2020 tot stand gekomen is.

Na een relatief rustig jaar in 2019 hadden we ons voorgenomen om met nieuw élan en nieuwe bestuursleden in 2020 flink aan de weg te timmeren met nieuwe programmering en initiatieven. Door de COVID-19 pandemie is daar helaas weinig van terecht gekomen. De DVS organiseerde tot nu toe alle evenementen “live” op locatie, hetgeen met de geldende COVID-19 maatregelen (waaronder lockdowns) niet of nauwelijks meer mogelijk was.

In de zomer van 2020 kwamen er tijdelijk enkele versoepelingen in het Coronabeleid van de overheid, waardoor we kans zagen om een kleine reeks Masterclasses te organiseren, in samenwerking met de Zomerconcerten Dordrecht. Van 11 t/m 14 augustus werden in het Trinitatiskapel Dordrecht openbare lessen gegeven aan (voornamelijk) conservatoriumstudenten, door Marc Sabbah, Emlyn Stam, Anna Magdalena den Herder en Lisa Eggen.

Het daaropvolgende najaar was weer teleurstellend – de geplande International Viola Congress in Castelo Branco (Portugal) in oktober, waarvoor we inhoudelijke bijdragen hadden voorbereid, kon niet doorgaan. Ook een voorgenomen DVS masterclassweek met Garth Knox in november moesten we uitstellen tot 2021.

Website

Normaal gesproken zie je op de DVS website een stroom van aankondigingen, nieuwsberichten en verslaggeving in verband met DVS-evenementen, en belangrijk altvioolnieuws uit het hele land. Dit wordt tevens doorgegeven via sociale media (Twitter en Facebook).

In 2020 viel er helaas in dit opzicht bitter weinig te vertellen, want vrijwel alle live concerten en evenementen vanaf maart 2020 zijn afgelast. Behalve wat concours-nieuws werd er slechts één concertrecensie gepubliceerd – een Zoom-concert met Esther Apituley – en verder was het vrij stil.

Achtergrondinformatie werd nog wel aangeboden via de website, zoals:

Social Media

Actieve aanwezigheid op Facebook (810 pagina-likes, een toename van +38 in 2020) en Twitter (453 volgers, een toename van +14 in 2020). Naast het doorgeven/signaleren van nieuwe content op onze website wordt hier ook altvioolnieuws uit social media gedeeld (share/retweet). De social media kanalen zijn tevens in zekere mate interactief, contact wordt gelegd en onderhouden met vrienden/volgers en verwante organisaties (binnenlands en internationaal).

Bestuursleden 2020

Begin 2020 is DVS-oprichter Karin Dolman toegetreden tot het bestuur van de International Viola Society (IVS). Hiermee heeft ze (volgens de regels van de IVS) afstand moeten doen van haar voorzittersrol bij de DVS. Mede-oprichtend bestuurslid Kristofer G. Skaug heeft haar opgevolgd. Penningmeester Roald van Os heeft ook – na bijna 8 jaar in functie – zijn taken neergelegd. In de loop van 2020 zijn twee nieuwe bestuursleden gevonden, zodat de nieuwe bestuurssamenstelling er zo uitziet:

  • Kristofer G. Skaug – voorzitter
  • Ursula Skaug – secretaris
  • Emlyn Stam – penningmeester (ad interim)
  • Veronika Lénártová – algemeen bestuurslid
  • Anna Magdalena den Herder – algemeen bestuurslid
  • Karin Dolman – algemeen bestuurslid (oud-voorzitter)

Vrienden

Per 1 januari 2020 hebben we het (verdien)model van “vrienden” (vaste donateurs) en daaraan verwante privileges losgelaten. We hebben gemerkt dat er een dalende bereidheid is om zich op deze manier te verbinden aan een stichting. In plaats daarvan slaan we een nieuw pad in, waar elke individuele deelnemer aan onze evenementen een zekere toegangsprijs betaalt (afhankelijk van de productiekosten), eventueel aangevuld met vrijwillige donaties (los van evenementen).

Per 31 december 2020 hebben we derhalve de “vriendenteller” op 0 teruggezet, omdat er geen poging is gemaakt om donaties te werven, en er ook niet of nauwelijks DVS evenementen plaats hebben kunnen vinden in 2020.

Wanneer de Internationale Altvioolcongressen (van de IVS) in de toekomst weer “live” door kunnen gaan, moeten we de Nederlandse gedelegeerden wel kunnen voorzien van een soort “lidmaatschapsstatus”. Daarom is bedacht om de eerste euro entreegeld c.q. donatie van elke individuele deelnemer bij onze evenementen (per kalenderjaar) aan te merken als een soort inschrijfgeld, waardoor deze deelnemer zich “lid” mag noemen van de DVS.

Vriendenvoordelen

Het handhaven van Vriendenvoordelen is, conform het bovenstaande, per 1 januari 2020 komen te vervallen.

DVS Financieel Verslag 2020

Baten 2020:     €514,06  (donaties, lesgeld masterclasses, sales merchandize, rente)
Lasten 2020:  €1011,57  (vergoeding masterclassdocenten, bank- en websitekosten)
Balans 2020:  € -497.51

Van de lasten is de grootste kostenpost (€510,00) de inhuur van professionals voor de masterclassweek in augustus.

Non-profitorganisatie DVS heeft (nog steeds) geen structurele subsidiënt of sponsor.

Toekomstmuziek

Gezien de nog ongewisse duur van de COVID-19 pandemie, is besloten om de activiteiten van de DVS voorlopig geheel te verleggen naar het online / digitale medium. Dat houdt in dat de bijeenkomsten en workshops van de DVS plaats zullen vinden via Zoom en Jitsi.meet, en de productiekosten zullen we per keer proberen terug te verdienen via vrijwillige bijdragen van de deelnemers. De eerste “pilot” online DVS bijeenkomst is al begin 2021 gepland, met een digitale Nieuwjaarsborrel.

Voor 2021 is de inhuur van professionals voor reguliere activiteiten wederom op €1000,- (inclusief btw) begroot. Een eerste voordeel van het digitale medium is dat er geen zaalhuur en reiskosten bij komen kijken.

Algemene ANBI Informatie

Algemene (niet tijd-gebonden) ANBI-gerelateerde informatie over de Stichting Dutch Viola Society vindt u hier.