IVC 2020 – Castelo Branco

Het 47e International Viola Congress (IVC) was gepland in Castelo Branco, Portugal, van 14 t/m 18 oktober 2020.

Vanwege de Corona-pandemie is dit congres echter uitgesteld tot 2022 of later. We houden jullie op de hoogte!

Het congres heeft vooralsnog geen eigen website, maar voorlopig kunt u terecht op de site van de Portugeze Viola Society (APVdA) voor het laatste nieuws hierover. Wel is er al een fraaie poster voor het congres:

De DVS zal uiteraard weer aanwezig zijn met een delegatie. Het is niet onwaarschijnlijk dat de oorspronkelijke “Call for Proposals” voor dit congres (oorspronkelijke deadline: 15 februari 2020) wordt heropend, zodat je alsnog een programmavoorstel kunt indienen voor de toekomstige hervatting van dit congres, als je zelf graag met een lezing of recital bij wilt dragen.

English:

The 47th International Viola Congress (IVC) was planned in Castelo Branco, Portugal, from  October 14th – 18th, 2020.

Due to the Coronavirus pandemic, however, this congress has been postponed until 2022 or later! We will of course keep you informed of developments.

The congress doesn’t have a dedicated website yet, but in the meantime you can consult the website of the Portuguese Viola Society (APVdA) for the latest news. The congress does however already have a nice poster, see above.

The DVS will of course be present with a delegation. It is not unlikely that the original “Call for Proposals” (which ran until February 15th, 2020) will be re-opened once a new date has been set. If you missed that deadline, you can later still submit your own programme proposal for a lecture or a recital, if you want to participate actively. So put on your thinking caps!