IVC 2020 – Castelo Branco

Het 47e International Viola Congress (IVC) vindt plaats in Castelo Branco, Portugal,
van 14 t/m 18 oktober 2020. Het congres heeft vooralsnog geen eigen website, maar voorlopig kunt u terecht op de site van de Portugeze Viola Society (APVdA) voor het laatste nieuws hierover. Wel is er al een fraaie poster voor het congres:

De DVS zal uiteraard aanwezig zijn met een delegatie. Er loopt momenteel een “Call for Proposals” (deadline: 15 februari 2020) waarmee je een programmavoorstel kunt indienen, als je zelf graag met een lezing of recital bij wilt dragen.

English:

The 47th International Viola Congress (IVC) will take place in Castelo Branco, Portugal,
from  October 14th – 18th, 2020. The congress doesn’t have a dedicated website yet, but in the meantime you can consult the website of the Portuguese Viola Society (APVdA) for the latest news. The congress does however already have a nice poster, see above.

The DVS will of course be present with a delegation. A “Call for Proposals” is currently open (deadline: February 15th, 2020), with which you can submit your own programme proposal for a lecture or a recital, if you want to participate actively. So put on your thinking caps!