DVS Jaarverslag 2018

DVS Inhoudelijk Verslag 2018

Hieronder lichten we toe wat er door en met DVS in 2018 tot stand gekomen is. Uiteraard stond geheel 2018 in het teken van de succesvolle organisatie en aansturing van het eerste internationale altvioolcongres van Nederland: Het IVC2018 in Rotterdam. De reacties uit binnen- en buitenland waren lovend. Een prestatie waar wij als stichting erg trots op mogen zijn. Op 14 januari 2018 heeft de DVS een Nieuwjaarsborrel in Splendor Amsterdam georganiseerd, met als primair doel om de plannen voor IVC2018 te presenteren. Er waren ook diverse optredens, en er werd verslag gemaakt van het IVC2017 in Wellington. Verder hebben wij de reguliere activiteiten (workshops e.d.) dit jaar los moeten laten om ons volledig te richten op de organisatie van IVC2018.

International Viola Congress 2018 Voor de uitvoering van dit monsterproject is een speciale werkgroep opgericht, bestaande uit bestuursleden van de DVS en andere aangetrokken (ten dele betaalde) medewerkers – meer informatie hierover is te vinden op deze pagina. De website van het congres geeft het congresprogramma in veel detail weer. Verder werd het congres ook uitgebreid gepromoot via een eigen facebook-pagina en een instagram account. Het congresthema was “Exploring New Ways to Perform“, met nadruk op vernieuwing van techniek, uitvoeringspraktijk, repertoire en didactiek. Hier zijn enkele statistieken / kengetallen van het congres:

 • 400 congresbezoekers uit buiten- en binnenland
 • 2000 bezoekers bij de openbare concerten
 • 122 ingediende proposals voor congres-bijdragen
 • 5 avondconcerten met artiesten van wereldformaat
 • 31 Congres-recitals
 • 14 Lezingen
 • 18 Workshops
 • 44 Masterclasses (16 sessies)
 • 8 concerten met orkestbegeleiding
 • 3 producties met theatrale / geënsceneerde elementen
 • 23 wereldpremières van nieuwe composities
 • 17 overige plenaire evenementen (openings-/slotceremonie, talk shows, enz.)
 • 17 bedrijven en instellingen met tafeltjes op de marktplaats
 • 86 Inzendingen voor compositiewedstrijd “4Viola”
 • Educatieprogramma “Ontdek de altviool” voor schooljeugd
 • 7 jonge nederlandse solisten begeleid door 2 jeugdorkesten in voorprogramma‘s

Een uitgebreid verslag van de congresorganisatie met evaluatie en “lessons learned” is naderhand gepubliceerd door de DVS: 20210514_Lessons_Learned_IVC2018.

DVS Website

Hoewel het congres IVC2018 de primaire activiteit van de DVS was in 2018, is de DVS website – zij het op een iets lager pitje dan gebruikelijk – doorgegaan met de reguliere informatiediensten gerelateerd aan de nederlandse altvioolwereld, waaronder concoursuitslagen, concertaanbiedingen, cursussen, recensies, en vacatures. Deze berichten werden tevens doorgegeven via sociale media (Twitter en Facebook).

Achtergrondinformatie wordt ook aangeboden via de website, zoals: 

Social Media

Actieve aanwezigheid op Facebook (686 pagina-likes, een toename van +142 in 2018) en Twitter (450 volgers, een toename van +37 in 2018). Naast het doorgeven/signaleren van nieuwe berichten op onze website (aankondigingen DVS events/workshops) wordt hier ook altvioolnieuws uit social media opgepakt en doorgegeven (share/retweet). De social media kanalen zijn tevens in zekere mate interactief, contact wordt gelegd en onderhouden met vrienden/volgers en verwante organisaties (binnenlands en internationaal).

Voor het IVC is voor het eerst met succes Instagram ingezet (443 volgers), maar er is vooralsnog geen eigen DVS Instagram-account.

Bestuursleden 2018

 • Karin Dolman – voorzitter
 • Ursula Skaug – secretaris
 • Roald van Os – penningmeester
 • Kristofer G. Skaug – algemeen bestuurslid / webredacteur
 • Emlyn Stam – algemeen bestuurslid

Vrienden Per 31 december 2018 telden we 259 geregistreerde Vrienden, een toename van 67 Vrienden in 2018. Het moet hierbij opgemerkt worden dat het meerendeel hiervan éénmalige aanmeldingen waren ivm. verplicht lidmaatschap van een Viola Society voor de volledige deelname aan het congres IVC2018. Buitenlandse bezoekers zonder een geldige lidmaatschap bij een Viola Society in hun eigen land, moesten dus een eenmalig lidmaatschap bij de DVS aangaan voor 2018.

Vriendenvoordelen Bij betaling van de jaarlijkse vriendenbijdrage komt een DVS-Vriend in aanmerking voor flinke korting op onze educatieve workshops en overige verwante evenementen (congres, concerten, cursussen). Hiernaast werden in 2018 de volgende specifieke DVS vriendenacties aangeboden:


DVS Financieel Verslag 2018

Voor de periode oktober 2017 t/m april 2019 zijn de financiën van de DVS geheel overgeschakeld op een projectboekhouding, waar alle baten en lasten in verband zijn gebracht met de organisatie van het congres IVC2018, met een totale begroting van ruim €120.000. 

Baten 2018:      € 72.523,55
Lasten 2018:     € 53.532,95
Balans 2018:     € 18.990,60

Per 31/12/2018 waren er echter (door de nog in volle gang zijnde afwikkeling van het congres) nog grote openstaande posten voor zowel crediteuren en debiteuren. De jaaroverzicht van baten, lasten en balans geeft daarom een scheef beeld. De afrekening van het congres over de algehele projectperiode is per 28/04/2019 in het volgende plaatje samengevat:

Non-profitorganisatie DVS heeft geen structurele subsidiënt of sponsor.

Toekomstmuziek

Voor 2019 is de inhuur van professionals voor reguliere activiteiten op €1000,00 (inclusief btw) begroot. Het programma voor 2019 is echter per 1e kwartaal van 2019 nog niet uitgewerkt. Eerst nog even bijkomen van de enorme inspanning van IVC2018!

Algemene ANBI Informatie

Algemene (niet tijd-gebonden) ANBI-gerelateerde informatie over de Stichting Dutch Viola Society vindt u hier.