Bestuurswisselingen: Ursula Skaug nieuwe Secretaris DVS

Met ingang van deze zomer vinden er een aantal bestuursmutaties plaats binnen de DVS.

Ten eerste zal Stijn van der Schoor, die sinds de oprichting van DVS in 2012 als Secretaris in het bestuur heeft meegedraaid, zijn functie neerleggen. Wij danken Stijn voor zijn jarelange trouwe inzet!

Daarnaast heeft ook Iris Frederiks, die sinds 2 jaar als student-bestuurslid in functie was, wegens drukte besloten om te stoppen.

Om beide vacatures tegelijk te vullen, stapt Ursula Skaug in het bestuur als Secretaris en student-bestuurslid. In het onderstaande stelt ze zich aan jullie voor.

(lees hier een compleet overzicht van huidige bestuurssamenstelling).


Ursula Skaug (foto: Keke Keukelaar)

Mijn ouders zijn bepaald niet standaard; mijn moeder is beiaardier/arts en mijn vader is ruimtevaart-ingenieur en amateur-altviolist (en ook bestuurslid DVS). Ik vond het vrij normaal om ‘s ochtends met mijn moeder in een cabine hoog op de toren naar het carillon te luisteren, en – toen ik iets ouder was – in slaap te vallen bij mijn vaders kamermuziekgeluiden. Bij deze opleiding mochten muzieklessen niet ontbreken, en zo begon ik met viool spelen toen ik vier was. Vanaf mijn zevende kwamen daar ook pianoles en veel koorzang aan de Kinderkoor Academie Nederland bij.

Ik besloot in 2007 om over te stappen op de altviool. Ik kreeg daarna ruim acht jaar les van Julia Dinerstein aan het Rotterdamse Hellendaal Instituut. In die acht jaar ben ik ook begonnen met het spelen in jeugdorkesten zoals het Stanislas (school)orkest, het Concerto Grosso en Viotta Jeugdorkest, waar ik ontdekte dat altviool spelen écht leuk is, en dat ik heus niet de enige was die het liefst hele weekenden muziek maakte. Sinds september 2015 studeer ik altviool aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Mikhail Zemtsov.

Ik ben blij dat ik de Dutch Viola Society vanaf 1 juli 2017 op deze manier mag gaan helpen. Voorheen was ik al fervent sticker-uitdeler, video-editor en spullen-sjouwer van de DVS, maar door deze functie hoop ik de altviool nog beter onder de aandacht te brengen.
Zijn er administratieve vragen of klopt er iets niet met uw gegevens? Mail dan naar: secretaris@dutchviolasociety.nl.

 


Masterclasses + Lecture Viola Brahms

On June 10th – 11th, the DVS organises a Masterclass weekend in Dordrecht with focus on Brahms chamber music for/with a viola. Course teachers are members of the Pelgrim Trio: Karin Dolman (viola), Thea Rosmulder (clarinet) and Caecilia Boschman (piano).

As special part of this masterclass weekend, Asdis Valdimarsdottir will hold a lecture / workshop on the Brahms viola/clarinet sonatas op.120 (originally scheduled last month – see a detailed description of this workshop here).

On the Saturday evening, the teachers give a concert, and on Sunday afternoon, all masterclass participants give a presentation of their work.

All details about schedule and audience/participation fees are shown in the poster above. Various parts of the programme are free or reduced rate for DVS Friends.

Register by sending an e-mail to mail@dutchviolasociety.nl.


Interview NNO Altvioolsextet

door Kristofer G. Skaug

English version below! Follow this link.

Op 27 mei as. geeft  het NNO Altvioolsextet een optreden in het Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen in Eelde. Het viel de DVS-redactie op dat dit ensemble al vaker opgetreden heeft, en dat er dus sprake moet zijn van meer dan een gelegenheidsclub. Reden om een beetje door te vragen!

DVS: Wie zijn jullie, en hoe lang spelen jullie al samen bij het NNO en in het sextet?

NA6: In het NNO Altvioolsextet spelen Christophe Weidmann, Martin Manak, Kees Dekkers, Ulrike Adam, Katharina Saerberg en Kristin Stets. In 2011 hadden we twee concerten met de hele altvioolgroep van het NNO georganiseerd. Na deze concerten bleven er zes altviolisten over die als sextet door wilden gaan.

DVS: Het aanstaande programma bevat veel bewerkingen (Bach, Brahms, Bloch enz.), hoe komen jullie daar aan?

NA6: Veel met andere altviolisten praten en vragen, veel op internet zoeken…  Een paar bewerkingen hadden we al. Voor het eerste concert heeft onze vioolcollega/arrangeur  Gijs Philip van Schaik de Roemeense dansen van Bartok fantastisch gearrangeerd, daarna nog Hongaarse dansen van Brahms. En we hebben het geluk dat Kristin haar talent tot arrangeren ontdekt en de laatste jaren heel hard voor ons gewerkt heeft!

DVS: Er wordt veel nieuwe muziek geschreven voor altviool-ensembles. Spelen jullie ook wel eens muziek van hedendaagse componisten?

NA6: Gijs Philip van Schaik heeft voor ons een stuk geschreven, Impatient Dance voor 5 altviolen in 5/4 maat. Heel leuk. Dat is tot nu toe het enige werk van een hedendaagse componist. Maar we staan natuurlijk voor alles open.

DVS: Zien jullie een wisselwerking tussen jullie samenspel als orkest-sectie (onder leiding van dirigent en aanvoerder) en het kamermuzikale samenspel als altvioolensemble? Hoe komt dat tot uiting?

NA6: Wat een moeilijke vraag….Daar hebben we nog niet over nagedacht. De altvioolgroep van het NNO is sowieso een goede een gezellige groep. Maar je speelt natuurlijk anders samen kamermuziek dan in het orkest, waar je toch nooit precies hoort hoe iedereen speelt. Het samenspelen in het sextet beinvloedt zeker het orkestspel in de altvioolgroep. Onlangs hadden we ook een samenspeeldag met de hele groep. Het grote voordeel van een altvioolensemble is dat iedereen een gelijkwardige partij kan hebben . Geen eerste, tweede viool, bij elk stuk worden de rollen opnieuw verdeeld.

Behalve het sextetten, zou de altvioolsectie van het NNO een educatieve en promotionele functie kunnen vervullen voor de altviool, als competentiekern in Groningen e.o.?

Daar hebben we ook nog niet over nagedacht. We spelen vooral graag samen en genieten van de gezelligheid. Maar het is wel een goed idee om daar eens over na te denken en dan ook in samenwerking met altviooldocenten uit de regio.

Het NNO altvioolsextet speelt werken van Bach, Bloch, Bartok, Tchaikovsky en Brahms in het Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen in Eelde. 
Zaterdag 27 mei 2017, aanvang 20:00u. Meer informatie …


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English Version:

On May 27th, the NNO Viola Sextet gives a performance in the Musical Instruments Museum Vosbergen in Eelde. It came to our attention that this ensemble has performed together several times before, so it must be more than an ad-hoc club. Reasons enough for us to ask a few questions!

DVS: Who are you, and how long have you played toegether at the NNO (Noord-Nederlands Orkest) and in the sextet?

NA6: The members of the NNO Viola Sextet are Christophe Weidmann, Martin Manak, Kees Dekkers, Ulrike Adam, Katharina Saerberg and Kristin Stets. In 2011 we organized two concerts with the entire NNO viola section, and after that there were six of us who wanted to continue as a sextet.

DVS: The upcoming programme includes many transcriptions (Bach, Brahms, Bloch etc.), how did you come across these works?

NA6: We talked a lot with other violists and set out our queries on internet… some of the transcriptions were already there. For the first concert, our violinist colleague and arranger Gijs Philip van Schaik made an amazing transcription of the Bartok Romanian Dances, followed by the Brahms Hungarian Dances. And we have been lucky that Kristin has explored her own transcription talents and has applied herself with a lot of hard work in recent years!

DVS: A lot of new music is being composed for viola ensembles. Do you also occasionally play pieces by contemporary composers?

NA6: Gijs Philip van Schaik wrote a piece for us, Impatient Dance for 5 violas in 5/4 beat. Very enjoyable. That is the only piece so far by a contemporary composer. But we are of course open to everything.

DVS: Do you perceive an interaction between your ensemble playing as orchestra section (led by conductor and principal chair), and the chamber musical ensemble of the sextet on the other hand? If so, how does this show?

NA6: What a difficult question … we haven’t thought about that. The NNO viola section is at any rate a good and convivial group. But chamber music interaction is of course different than orchestra playing, where you can never hear exactly how everybody else plays. For sure, the sextet playing influences our orchestra performance. We recently also had a workshop day with the whole section. The big advantage of a viola ensemble is that everyone can play an equally interesting part. No first, second and third fiddle – in each piece, the roles are redistributed across the group.

Besides the sextet, do you see a role for the NNO viola section in educational and promotional sense, as a centre of competency in the Groningen region?

We haven’t given much thought to that either. We primarily like to play together and enjoy each other’s company. But it is certainly a good idea to have a think about that, also in cooperation with the viola teachers in our region.

The NNO viola sextet plays works by Bach, Bloch, Bartok, Tchaikovsky and Brahms in Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen, Eelde. 
Saturday May 27th 2017, starting at 20:00h. More information …


Reminder Workshop “Playing the Viola with more Ease”

We still have room for several people in the unique workshop “Playing the Viola with more Ease” with Eileen McEwan on May 20th! Register now via mail@dutchviolasociety.nl !!!


DVS Workshop “Met Meer Gemak Musiceren”

Workshop “Met meer gemak musiceren” – met Eileen McEwan

(English text below!)

In deze workshop gaat het over je lichaam en de ketens van beweging en stabilisatie. De ketens in het bindweefsel worden uitgelegd aan de hand van de Rolfing® benadering. Rolfing is een methode waarmee je je houding kunt verbeteren en je bewegingsvrijheid kunt vergroten. De workshop laat je ervaren hoe je met een goede houding en met bewustwording vrijer kunt bewegen bij het musiceren. De workshop wordt gegeven door Eileen McEwan. Zij is als altvioliste verbonden aan het Gelders Orkest en is sinds 2015 gecertificeerd als Rolfer®.

De workshop is toegankelijk voor studenten, jongeren, amateurs en professionals.


Datum
:  zondag 21 mei 2017,  13:30u – 17:30u
Locatie: Akoesticum, Ede (pal naast NS-station Ede-Wageningen)
Kosten:  €20,- voor deelname, Vrienden van DVS gratis!
Aanmelding: stuur een mail aan mail@dutchviolasociety.nl

Workshop “Playing the viola with more ease” – with Eileen McEwan

The workshop explains the chains of movement and stabilisation in your body according to the Rolfing® method.  Rolfing Structural Integration helps you improve your posture and freedom of movement. In the workshop you will experience the effects of good posture and increased awareness on your playing. The workshop will be given by Eileen McEwan violist in the Arnhem Philharmonic Orchestra and certified Rolfer since 2015.

The workshop is suitable for youths, students, amateurs and professionals.

Date:  Sunday May 21st 2017,  13:30h – 17:30h
Location: Akoesticum, Ede (right next to train station Ede-Wageningen)
Fee:  €20,- per participant, Friends of the DVS free admission!
Registration: send a mail to: mail@dutchviolasociety.nl

Eileen McEwan started playing the violin and switched to the viola at fifteen after getting to know the instrument playing in the Nederlands Jeugd Stijk Orkest. She studied viola at the Royal Conservatory in The Hague with Ferdinand Erblich, and in Salzburg at the Mozarteum with Thomas Riebl. Since 2000 Eileen has been working  as a sub-principal in the viola section at the Gelders Orkest (The Arnhem Philharmonic). Having an interest in improving posture and performance during playing the instrument she took Alexander Technique lessons and Chi Neng Chi Gung lessons. After being introduced to Rolfing® Structural Integration and finding Rolfing sessions  very effective she studied to be a Rolfer at the European Rolfing Association between 2013-2015. Currently she combines orchestral work with a Rolfing Practice in Ede (Akoesticum) and Oosterbeek.


DVS Masterclass with Ken Hakii: Orchestra Auditions

This coming Saturday (April 29th), the DVS organizes a special masterclass with Ken Hakii, principal/ first solo violist of the Royal Concertgebouw Orchestra. The masterclass is particularly targeting students / professionals preparing for the upcoming auditions at the RCO for a Tutti viola position. But even if you aren’t applying for this post (application deadline has expired), you can learn something about orchestra auditions in general.

This class starts at 10:30 in the Sweelinckzaal at the Amsterdam Conservatory.
Four candidates have already been selected to participate in these masterclasses:

10.30  Léon van den Berg
11.25  Olga Kowalczyk
12.20  break
13.00  Merel Hunfeld
13.55  Carlos Delgado Antequera

Please feel free to come and listen to these upcoming pro’s!

Ken Hakii (1954) grew up in Tokyo, where he also started his studies. He later studied at the Conservatory of Cologne with Rainer Moog, and had lessons with Milton Thomas and William Primrose. In 1985 he joined the Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam, where he advanced to the principal violist post in 1992. Mr. Hakii plays a Grancino viola (Milan, ca. 1680) lent to him by the Stichting Concertgebouworkest.


Ensemble Royaal – 13 Altviolen van het Koninklijk Conservatorium

Er staat iets heel bijzonders te gebeuren bij de 50e editie van het jaarlijkse Spring Festival van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag: Het festivalensemble ENSEMBLE ROYAAL, dat elk jaar van gedaante wisselt afhankelijk van de beschikbare festivalcomposities, neemt dit jaar de vorm van een groot altvioolensemble, bestaande uit 13 altvioolstudenten van het conservatorium.

Op vrijdag 7 april as. zal dit ensemble een concert geven met eigentijdse werken voor deze bijzondere bezetting. De composities zijn voor een groot deel geschreven door studenten van de afdeling compositie, en zijn in de afgelopen week heel intensief ingestudeerd.

Het geheel staat onder leiding van hoofdvakdocent Mikhail Zemtsov.

050

Leden van Ensemble Royaal bij de repetitie

Het programma is als volgt:

Ivan Babinchak: DIALOGUING, voor 12 altviolen
João Ceitil: CHATOYAN, voor 12 altviolen en electronics
Remco Gerritsen: MIST, voor 12 altviolen
Kuba Krzewiński: SHAPES, voor 10 altviolen
John Cage: DREAM, voor solo altviool en altvioolkwartet (solo: Maria Kropotkina)
Emil Tan Erten: PRAETORIUS DANCES, voor 12 alten + electronica (olv de componist)
Louis Andriessen: REMEMBERING THAT SARABANDE, kwartet, met 13 altviolen

Leden van ENSEMBLE ROYAAL:
Elena Santana, Clara Alonso Garcia, Anastasia Krivosheina, Kardelen Buruk, Daniil Zemtsov, Rosanne Sloots, Anna Jurriaanse, Ursula Skaug, Evgeniya Peschanskaya, Lois Loos, Maria Kropotkina, Christina Schoonakker, Oksana Mukosii

Concertinformatie: 
Schönbergzaal, Koninklijk Conservatorium Den Haag
Vrijdag 7 april 2017, aanvang 19:30u. Entree: GRATIS!
Meer informatie …

043a

 


Workshop Brahms-sonaten

Update 07/04/2017: Due to too few participants, this workshop will be postponed and re-planned in for May / June 2017. Stay tuned!

The Brahms sonatas op.120: A comparison of the viola and clarinet versions

Brahms_workshop_postponed

Let´s settle it: which is more beautiful?

In this workshop we will make an in-depth comparison of the clarinet and viola versions of these wonderful sonatas. Some say Brahms did not like his own version of them for viola- is it true? and if so – why? Should viola players struggle to play all the passages at the same octave as the clarinet? Why, in many viola editions, are so many passages an octave lower than the clarinet version when they obviously compromise the musical line?

We will listen to selected movements and passages played directly after each other on viola and clarinet, discuss the differences and make direct comparisons.

What can we learn from each other?
Who plays what up or down the octave?
Bring your viola (or clarinet) and your questions!
Non-playing audience is welcome too!

Asdis Valdimarsdottir (Professor of viola and chamber music at the Royal Conservatory of The Hague) will teach this workshop, assisted by clarinetist Leon Bosch and pianist Gerard Boeters.

Time:  <TBD future date in May/June 2017>
Place: <TBA>
Costs of participation:  Free for DVS friends / €20,- for yet-to-be DVS friends
Costs for Audience:  Free for DVS friends / €5,- for yet-to-be DVS friends
Registration (recommended): Send a mail to mail@dutchviolasociety.nl


Met DVS-korting naar Tamestit + NedPho = Bartok

Tamestit_2

Antoine Tamestit

English version below! Follow this link.

Zoals eerder aangekondigd is de beroemde franse altist Antoine Tamestit volgende week in Amsterdam om tweemaal het altvioolconcert van Bartok uit te voeren, op 27 en 31 maart ‘s avonds in het Concertgebouw. Hij wordt begeleid door het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) olv. Andrew Litton. Als dikke bonus staat de machtige 10e symfonie van Shostakovich ook op het programma.

Dankzij een mooie geste van de organisator kunnen DVS-vrienden met 50% korting naar deze concerten,

Interesse?
-> Stuur een mail aan mail@dutchviolasociety.nl
met als onderwerp “Tamestit“.

Als vriend van de DVS krijg je dan van ons een mail retour met een link en een kortingscode waarmee de kaartjes besteld kunnen worden.

Over het concert:
In de kleine kring van de concertante werken voor altviool en beroemde altviolisten heeft het Nederlands Philharmonisch Orkest een klinkende combinatie gemaakt met het weergaloze spel van de Franse altviolist Antoine Tamestit en Bartóks Altvioolconcert. ‘Hij zingt misschien niet zo hoog als de viool, maar zijn lied is des te warmer,’ schijnt Paganini ooit over de altviool gezegd te hebben. Dat is Antoine Tamestit en zijn grote talent ongetwijfeld meer dan toevertrouwd.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version

As previously announced, the famous French violist Antoine Tamestit will be in Amsterdam next week to give two performances of the Bartok viola concerto in the Concertgebouw, in the evenings of March 27th and March 31st. He will be accompanied by the Netherlands Philharmonic Orchestra (NedPhO) with Andrew Litton at the baton. As a major bonus, they also play the mighty 10th Symphony of Shostakovich.

Thanks to a nice gesture from the organizers, DVS Friends can now visit these two concerts with a 50% discount.

Interested?
-> Send a mail to mail@dutchviolasociety.nl
  with “Tamestit” in the subject line.

As a Friend of the DVS, you will receive a mail in return with a link and a discount code, with which the tickets can be ordered on-line.


Masterclass Jennifer Stumm

Jennifer_Stumm

Last-minute announcement:

Internationally renowned violist Jennifer Stumm will give a Masterclass for conservatory students tomorrow.

Time: March 22, 2017 from 10:00 – 13:00
Address: Tarwekamp 2, Den Haag

Students: Kardelen Buruk, Rosanne Sloots,
Ursula Skaug and Elisa Karen Tavenier.

Audience is welcome!

You can read here the DVS interview with Jennifer, who performs regularly at the Delft Chamber Music Festival.