Séance de musique “Pièces de concours”

Jagthuis

 

Masterclass in het kader van het Jagthuis-festival olv. Karin Dolman
Zondag 22 mei 2016, 10:30u

English description below

Het Parijse conservatorium speelde een belangrijke rol in de Derde Republiek. Het was ‘the place to be’: een premier prix gaf de afgestudeerde student een belangrijk aanzien. Die faam had het conservatorium o.a. te danken aan het feit dat het (Franse) componisten opdrachten gaf voor nieuwe werken. En die waren dan weer een verplicht onderdeel op de examens, het zijn de zogenoemde pièces de concours.

Deze traditie heeft in Parijs ruim 150 jaar stand gehouden, met als resultaat een ware schatkist aan nieuwe werken. Helaas kunnen de meeste van deze stukken vandaag alleen nog in bibliotheken gevonden, als ze al uitgegeven zijn. De canadese altvioliste Jutta Puchhammer heeft zich ingezet om de onbekende pièces de concours voor altviool te verzamelen en uit te geven. De eerste resultaten daarvan mogen we komend najaar bij het IVC in Cremona vernemen.

Ondertussen kunnen nederlandse altviolisten zich verdiepen in dit repertoire bij de
masterclass o.l.v. Karin Dolman. Pianiste is Caecilia Boschman. De masterclass staat open voor conservatoriumstudenten en jong talent met conservatoriumambities.

De voorwaarden voor deelname zijn:

 1. Dat je je tijdig aanmeldt (maximaal 6 deelnemers, vol = vol!)
 2. Dat je een ven de volgende werken voorbereidt:
  * Gabriel Grovlez – Romance, Scherzo et Finale (pièce de concours 1932) (master)
  * Philippe Gaubert – Ballade (pièce de concours 1938) (master)
  * Stan Golestan – Arioso et Allegretto de concert (pièce de concours 1933) (master)
  * Louis Vierne – Légende (voor jongeren)
  * Jacques Ibert – Le petit âne blanc (voor jongeren)
  * Claude Debussy – Beau soir (voor jongeren)
  * Ernest Chausson – Pièce (bachelor)
  * Henri Vieuxtemps – Élégie (bachelor)

Alle bladmuziek kan worden opgevraagd bij aanmelding. Aanmelding vindt plaats door een mail te sturen aan: mail@dutchviolasociety.nl

Deelname is gratis voor DVS-vrienden€30 voor anderen

 

Flag_UK

Masterclass in the context of the Jagthuis-festival, with Karin Dolman
Sunday May 22nd 2016, 10:30h

The Conservatory of Paris was the place to be during the 3rd Republic. A premier prix gave a graduate considerable status. The conservatory would commission new custom exam pieces from (French) composers each year, for their graduating classes. And these so-called pièces de concours were then mandatory repertoire during the exams.

This tradition has lasted for more than 150 years in Paris, resulting in a treasure trove of countless new works. Unfortunately most of these pieces can today only be found in specific libraries, if they were even published. The Canadian violist Jutta Puchhammer has devoted considerable effort to the revival of some of these forgotten pièces de concours for viola, by collecting, editing and publishing them. The first results of this work will be revealed at the IVC in Cremona this fall.

In the meantime, violists can enjoy some submersion in this repertoire at the masterclass with Karin Dolman and Caecilia Boschman (piano). The masterclass is open for conservatory students, as well as young talents with ambitions for a musical carreer.

The conditions for participation are:

 1. Submit your registration early (maximum six participants, first-come first-serve!)
 2. You have to prepare one of the following works in advance:
  * Gabriel Grovlez – Romance, Scherzo et Finale (pièce de concours 1932) (master)
  * Philippe Gaubert – Ballade (pièce de concours 1938) (master)
  * Stan Golestan – Arioso et Allegretto de concert (pièce de concours 1933) (master)
  * Louis Vierne – Légende (voor jongeren)
  * Jacques Ibert – Le petit âne blanc (voor jongeren)
  * Claude Debussy – Beau soir (voor jongeren)
  * Ernest Chausson – Pièce (bachelor)
  * Henri Vieuxtemps – Élégie (bachelor)

All sheet music can be obtained from the DVS upon registration. You can register by sending a mail with appropriate subject to: mail@dutchviolasociety.nl

Admission is free for DVS Friends€30 for others