IVC 2014 – Verslag Dag 3 (Day 3)

De DVS is aanwezig bij het International Viola Congress 2014 in Porto.
Hier brengt voorzitter Karin Dolman dagelijks verslag.

Jump to English Translation below.

Vrijdag 28 november 2014

Op het programma natuurlijk onze eerste echte repetitie op het stuk “Secret Society” van Jeppe Moulijn. Weer veel te weinig tijd, maar degenen die er zijn willen er wat van maken, dus er zal ook gestudeerd worden.
Twee lezingen staan op het programma. Eerst de lezing van Bruno Giuranna over linkerhand techniek. Hij vertelt over zijn ervaringen met het overstappen op de altviool en zijn eigen ontwikkeling. De Italiaanse school waarin hij opgroeide en het bezoek van Oistrach en de veranderingen in altvioolspelen die dat teweeg bracht.

Veel oefeningen werden er voor gedaan. Daar zullen we zeker allemaal in onze eigen klassen mee aan de slag gaan. En het gebruik van schoudersteun, die zeker invloed heeft op de linkerhand.

Meteen aansluitend krijgen we een lezing van Ivo-Jan van der Werff met de titel Performing with physical freedom. Ook weer doorspekt met oefeningen en weer wordt discussie niet geschuwd. Het leuke is dat ook de grote maestro’s bij elkaars lezingen aanwezig zijn.

We moeten na de lezingen gauw naar de grote zaal, want daar begint het recital van Viacheslav Dinerchtein (jawel voor de kenners, de broer van Julia). Op het programma twee sonates van Mieczslaw Weinberg. Een (overduidelijk te horen) tijdgenoot van Sjostakovitsj.

Viacheslav speelt fantastisch, maar toch weet mij Weinberg zelf niet te overtuigen.
Onder het genot van een lunch in een klein lokaal tentje praten we over ons te organiseren congres en over de toekomst van studenten en over de toekomst van onze conservatoria. Wij weten het met z’n drieën natuurlijk veel beter als alle bestuurlijke instanties bij elkaar.

20141128_IVC_Samama

The Viola in my Life door Leo Samama: Een lezing over zijn leven en de altviool die steeds weer een belangrijke invloed op hem had. Als componist hoe Samama beïnvloedt wordt en waar je nog luistert naar kritieken en waar je op een gegeven ogenblik je eigen lijn trekt. Zeer interessant en belangrijk ook voor musici om dus je eigen smaak te ontwikkelen..
Er volgt een recital viool en altviool door Annette-Barbara Vogel en Daniel Sweany
Op het programma een première van Emily Doolittle Bird songs. En dat waren het! En leuk, grappig mooi, een uitdaging voor ieder duo. Ik ga ze zeker aanschaffen. Mocht nog iemand geïnteresseerd zijn, het kan via de website van de componiste!
Daarna volgde het duo van Krysztof Penderecki, waarna het de beurt was aan altviolist Ivo-jan van de Werff. Hij speelde een sonate van Karim Al-Zand een zeer goed speelbare sonate en bedoeld voor de student.

Om zes uur hebben we een IVS meeting met alle voorzitters van de verschillende Society’s. Gediscussieerd wordt er over het reilen en zijlen van de IVS. Één ding is duidelijk, de website moet zeker beter worden met veel meer mogelijkheden tot communicatie en levend houden.

In de casa da Musica ( een gebouw overigens van Rem Koolhaas) vindt weer het avondconcert plaats met dit keer het orkest van Porto. Nobuko Imai speelt een prachtige Bela Bartok! Wat een klank en met zoveel klasse. Zo klein als ze is, op het podium een grote dame. Het orkest is niet geweldig voorbereid, een repetitie meer was geen overbodige luxe geweest. Het ontspoorde dan ook bijna in het begin van het derde deel. En dat maakt het voor een solist niet makkelijk.
English Translation:

Friday Nov. 28th, 2014

First out today was our own scheduled rehearsal of the ensemble piece “Secret Society” by Jeppe Moulijn. Once again we had a shortage of time, but all attending musicians were serious about giving their best effort, so practice time was intense.

Two lectures on the programme this morning: First a talk by Bruno Giuranna on left-hand technique. He shares his experiences with the transition (from violin) to viola and of his own development, the Italian school in which he was raised, the visit by Oistrach and the changes in viola playing that this brought about.

Several exercises were demonstrated and practised. We will certainly try these in our own classes, including studying the effects of the use of a shoulder rest.

Directly after this came a talk by Ivo-Jan van der Werff on the subject of Performing with physical freedom, including lots of practical exercises. And once again a hearty debate follows. It is of particular value that the notable maestro’s  all attend each other’s lectures.

After this we must hurry to the main concert hall, where the recital of Viacheslav Dinerchtein is about to begin (for our readers in The Netherands, indeed Julia’s brother). His programme includes two sonatas by Mieczslaw Weinberg, a contemporary of Shostakovich (this can clearly be heard). Viacheslav’s playing is fantastic, but Weinberg himself fails to convince me.

During lunch we (the Dutch delegation) discuss our own congress plans and the future of our students and the conservatories. Of course without significant dissent it appears that we have all the answers 🙂 ….

The afternoon lecture by our own Leo Samama: The Viola in my Life, tells of his life and the viola that time and again proves to be an important influence. As a composer, Samama also speaks of how he has developed in his handling of critics and how he succeeded in finding his own way, his own style. Very interesting and important als as example for performing musicians with respect to developing a personal taste.

A recital for violina and viola ensues, given by Annette-Barbara Vogel and Daniel Sweany. A premiere of the evocative piece “Bird songs” by Emily Doolittle, a humorous, beautiful piece with significant technical challenge. I will for sure buy this piece (if anyone is interested, the sheet music can be ordered via the composer’s website!). Vogel and Sweany also played the duo by Kriysztof Penderecki. Ivo-jan van de Werff also played a sonata by Karim Al-Zand, a very playable piece intended for students.

At 6pm there was the yearly IVS sectional meeting, including all the chairmen of the national societies. The state of the IVS was discussed. One this is clear, the IVS website should be made less ‘static’ and invite dialogue with the members.

In the Casa da Musica (a building designed by Dutch architect Rem Koolhaas) we attend the evening recital, tonight with the Porto Symphony Orchestra. Nobuko Imai stars in a marvellous Bartok concerto! What a sound, what class. Such a small lady, a giant on stage. The orchestra is not overly prepared, however. One more rehearsal could not have hurt. The performance almost derailed at the beginning of the 3rd movement. That doesn’t make the soloist’s task any easier.