Concertverslag – de hedendaagse altviool 17 sep. 2019

for English: please scroll down

Gehoord en gezien: de hedendaagse altviool op 17 september 2019 in Den Haag – Geschreven door Roald van Os namens de DVS.

De Chileens altviolist Pablo Salinas verliet zijn thuisland Chili en verruilde zijn vaste plek bij het Chilean National Symphony Orchestra om deze maand een tournee door de Benelux ter promotie van hedendaagse Chileense muziek te maken. Deze terugkerende concertserie van Chileense muziek wordt georganiseerd door de in Wenen gevestigde International Society for Chilean Music (SIMUC) en stond dit jaar in het teken van de altviool en vond zijn aftrap in Nederland, bij mij om de hoek in Den Haag! Deze bijzondere tour is tot stand gekomen door een samenwerking van de Chileense ambassade in Nederland, SIMUC en het ministerie van Cultuur, Kunst en Erfgoed van Chili. Leuk om vast te stellen dat een organisatie als SIMUC in haar missie en opzet veel weg heeft van onze eigen DVS en wereldwijde Viola Societies!

In het voorprogramma van het 50 minuten durende recital van Salinas stonden 2 altvioolstudenten van het Koninklijk Conservatorium; Gema Molina Jiménez en Oksana Mukosii. Zij speelden de eerste duo-sonate voor 2 altviolen van Bruni (1757-1821).

Na een korte inleiding van componist en tevens voorzitter van de SIMUC, Javier Party, was het de beurt aan Salinas. Op zijn programma stonden maarliefst 5(!) wereldpremières van Chileense componisten geboren in de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw.

Salinas opende zijn avond met een op zijn leven en lijf geschreven werk van Mario Feito (1971). Het werk met de naam Sal y Mar draagt de naam van de opdrachtgever; Salinas, en verwijst naar de herkomst van zijn familienaam: Sal (zout) en dan kom je vanzelf uit op ‘Mar’ (zee). In het werk met Chileens folkloristische invloeden was duidelijk optimaal gebruik gemaakt van de laagte van ons instrument, een genot om naar te luisteren.

Jean Daniel Barahona (1986) tekende met succes in op een door de SIMUC speciaal uitgeschreven wedstrijd met zijn Capricio nro 1 para Viola Sola. Een werk dat veel gelijkenissen vertoond met het welbekende deel met de veelzeggende aanduiding: Tonschönheit ist Nebensache uit de solosonate op. 25 van Paul Hindemith. Heel gek is dat ook weer niet daar de componist zelf ook actief altist is!

Na dit heerlijke stuk was het tijd voor een totaal andere klankbeleving met Polimerización van Robert Aravena (1993). De veelzijdigheid van Salinas als altviolist met zijn schat aan ervaring van barok tot modern komt ook in dit stuk weer goed van pas. Ook dit werk met een enorm scala aan flageoletten vroeg weer een enorme technische beheersing en controle van het instrument, Salinas kreeg dat ogenschijnlijk allemaal moeiteloos voor elkaar en wist de sfeer goed vatten. Ook opvallend: het publiek leek gedurende alle stukken geboeid te luisteren. Een verdienste van Salinas en als je het mij vraagt gewoon heel knap gedaan.

Na een 1 minuut durende razendsnelle compositie (Sinapsis) geschreven door Javier Party (1980) kregen wij het bijzondere slotstuk van Christián Mezzano (1978) voorgeschoteld. Salinas heeft hiervoor zijn altviool in zgn. scordatura stemming gebracht, ook dit vroeg weer de nodige aanpassing en behendigheid van onze Chileense toonkunstenaar. Concluderend kan ik zeggen dat het heel bijzonder was om Chileense moderne composities speciaal voor de altviool te horen in Nederland en wie weet wat er nog een Chileense muziek opduikt de komende tijd in de Lage Landen…

-English text below-

Heard and seen: the contemporary viola on 17 September 2019 in The Hague – Written by Roald van Os on behalf of the DVS.

The Chilean viola player Pablo Salinas left his home country of Chile and exchanged his permanent place with the Chilean National Symphony Orchestra to make a tour through the Benelux this month to promote contemporary Chilean music. This recurring concert series of Chilean music is organized by the Vienna-based International Society for Chilean Music (SIMUC) and this year was all about the viola and found its kick-off in the Netherlands, around the corner from me in The Hague! The collaborationto carry out this tour was from the Chilean Embassy in the Netherlands, SIMUC and the Ministry of Culture, Arts and Heritage of Chile. Nice to note that an organization like SIMUC has a lot in common with our own DVS and worldwide Viola Societies in its mission and structure!

The pre-program for the 50-minute recital of Salinas included 2 viola students from the Royal Conservatory; Gema Molina Jiménez and Oksana Mukosii. They played the first duo sonata for 2 violas by Bruni (1757-1821).

After a short introduction by composer and president of the SIMUC, Javier Party, it was Salinas’ turn. His program featured no less than 5(!) World premieres by Chilean composers born in the 70s, 80s and 90s of the last century.

Salinas opened his evening with a work written by Mario Feito (1971). The work Sal y Mar bears the name of the interpreter; Salinas, and then refers to the origin of his last name: Sal (salt) and then you automatically end up with “Mar” (sea). In the work with Chilean folkloric influences clearly the optimum use was made of the lowness of our instrument, a pleasure to listen to.

Jean Daniel Barahona (1986) successfully signed up for a competition specially organized by SIMUC with his Capricio Nro 1 para Viola Sola. A work that shows many similarities with the well-known part with the meaningful indication: Tonschönheit is Nebensache from the solo sonata opus 25 from Paul Hindemith. That is not surprising, since the composer himself is also an active violist!

After this wonderful piece it was time for a totally different sound experience with Polimerización by Robert Aravena (1993). The versatility of Salinas as a viola player with his wealth of experience from baroque to modern comes in handy again in this piece. This work with a huge range of flageolets also required enormous technical control and control of the instrument. Salinas apparently managed to do it effortlessly and knew how to grasp the atmosphere. Also striking: the audience seemed to be fascinated by all the pieces. A credit to Salinas and if you ask me it is simply very well done.

After a blazing-fast composition (Sinapsis) written by Javier Party (1980) for 1 minute, we were presented with the special final piece by Christián Mezzano (1978). For this, Salinas has brought his viola in so-called scordatura, which again required the necessary adaptation and dexterity of our Chilean artist. In conclusion, I can say that it was very special to hear Chilean modern compositions especially for the viola in the Netherlands and who knows what other Chilean music will appear in the Low Countries in the coming period…