5 vragen aan… Dana Zemtsov

door Kristofer G. Skaug

English version below! Follow this link.

Dana Zemtsov is inmiddels uitgegroeid tot een “BNA” (Bekende Nederlandse Altiste). Op jonge leeftijd heeft ze zowel het nederlandse en internationale publiek voor zich gewonnen met haar spel. Ze heeft op belangrijke podia en festivals opgetreden, en heeft lof geoogst met haar twee solo-CD’s “Romantic Metamorphoses” en “Enigma”. Als telg van een gerenommeerde volbloeds altvioolfamilie straalt ze met een natuurlijke overtuiging de liefde voor haar instrument en repertoire uit. Aanstaande weekend treedt ze driemaal op met violiste Frederieke Saeijs en het Nederlands Philhamonisch orkest in de Sinfonia Concertante van Mozart: Aanleiding voor de DVS om een speed-interview aan te vragen.

1. Als je geen altvioliste was geworden, wat had je dan gedaan?

Dat is een heeeele moeilijke vraag voor mij. Het enige wat ik zeker weet is dat ik mijn hele jeugd ontzettend graag auditie wou doen voor een professionele balletschool. Dat was mijn tweede grote passie, en ik wou zo graag ballet en conservatorium tegelijk doen. Maar ik weet niet of ik het in die harde balletwereld het verder emotioneel zou overleven. Ik kan me misschien voorstellen dat ik iets met schilderen of literatuur zou doen, maar dan zou ik in Mexico wonen en een tropische tuin hebben met colibri’s, papagaaien en heel veel kleurrijke planten! Toch zijn geen van deze interesses zo natuurlijk voor mij als muziek… maar ik kan me zeker niet voorstellen dat ik iets niet-kunstachtigs zou doen in ieder geval 🙂

2. Wij rekenen je graag als een nederlandse altvioliste – hoe zie je dat zelf?

Absoluut! Ik heb russische achtergrond, mijn jeugd heb ik in Mexico doorgebracht, en ik vind deze twee culturen ongelofelijk bijzonder; ze zijn zeker een deel van wie ik ben. Maar in Nederland heb ik mijn hele muzikale opvoeding gekregen en mijn eerste muziekvrienden waar ik kamermuziek mee leerde kennen.

Als ik Nederland vergelijk met andere landen, valt mij op dat er hier heel veel nadruk is op kamermuziek, samenspel en het genieten van muziek. Ik ben ongelofelijk gelukkig dat ik de belangrijkste jaren van mijn muzikale formatie en de eerste grote ervaringen hier heb mogen meemaken.

3. Je staat dit weekend met Frederieke Saeijs in het Concertgebouw om de iconische Sinfonia Concertante van Mozart te spelen. Hoe kwam deze samenwerking tot stand?

Dit is een  jubileum van het Kersjesfonds, waar alle solisten en dirigenten van dit concert prijswinnars van zijn. Het was dus helemaal hun idee om mij te combineren met Frederieke in dit programma. We hebben al vorige maand de Concertante samengespeeld in Duitsland, en er ontstonden ongelofelijk magische momenten. Ik ben zo dankbaar dat ze deze combinatie hebben bedacht, en het is natuurlijk een eer om zo het Jubileum van het Kersjesfonds te mogen vieren!!!

4. Vlinders in je buik?

JA!!!!!!!!

5. En na volgende week – waar kunnen we je dan vinden? Naar welke toekomstige projecten kijk je uit?

Heel veel bijzondere projecten, en allemaal tegelijk! Ik speel nog 3 keer in het Concertgebouw met twee verschillende programma’s; een tango-programma met fantastische pianiste Anna Fedorova, violist Daniel Rowland, bassist van het concertgebouw Nicky Schwarz en de geweldige argentijnse bandoneonist Marcelo Nisinman (dit programma doen we ook in TivoliVredenburg).

En dan op het Tracks Programma met percussionist Dominique Vleeshouwers en pianist Louis Schwizgebel. Het leven van Beethoven samengevat met altviool, marimba, piano en electronica – stel je voor! 🙂

In april komt er een hele bijzondere samenwerking met dirigent Daniel Raiskin, in Finland. Ik ga daar het concert van Leo Smit spelen, en “Suite in old Style” van Dobrinka Tabakova. Het is allemaal fantastische muziek! Ik kijk ontzettend uit naar dat programma, en hoop dat ik het gauw ook in Nederland mag brengen! Meteen daarna is er en tourneetje in de VS met Anna Fedorova, en mijn debut met orkest daar, met het Lake Forest Orchestra en dirigent Fabio Mechetti.

Verder komt  dit jaar nog een nieuwe CD uit samen met geweldige pianiste Anna Fedorova: “À la francaise” – niet perse alles is Franse muziek, maar alles is wel geinspireerd op iets Frans! 🙂

We wensen Dana heel veel plezier en succes met al deze projecten!

De Sinfonia Concertante met Frederieke Saeijs, Dana Zemtsov en het Nederlands Philharmonisch Orkest olv. Karel Deseure zijn te beleven op de volgende data en locaties:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English Version:

Dana Zemtsov has become a household name among Dutch violists. At a young age, she has conquered both Dutch and international audiences with her musicianship. She had appearances on major stages and festivals, and won praise for her two solo CD albums “Romantic Metamorphoses” and “Enigma”. Coming from a renowned family of fullblood violists, she radiates her love for the viola and its repertoire with natural conviction. This coming weekend, she will give three performances of Mozart’s “Sinfonia Concertante” together with violinist Frederieke Saeijs and the Netherlands Philharmonic Orchestra, and on this occasion we approached her for a speed-interview.

1. If you hadn’t become a violist, what would you have done?

That is a veeery difficult question for me! The only thing I know for sure is that, in my younger days, I long hoped to audition for a professional ballet school.  That was my second big passion, and I wanted so much to do ballet and conservatory at the same time. But I’m not so sure that I could have survived emotionally in the tough ballet world. I can imagine that I might also have done something with painting or literature, but then I would have chosen to live in Mexico, with a tropical garden full of hummingbirds, parrots, and lots of colourful plants! However, neither of these interests have the same natural appeal to me as music… anyway, I can’t imagine that I would be doing something non-artistic… 🙂

2. We like to think of you as a Dutch violist – how do you see yourself?

Absolutely! I do have a Russian background, and I spent my youth in Mexico – and both these cultures are very special to me, they are part of who I am. But I received my musical education in The Netherlands, and here I had my first musical friends, with whom I discovered chamber music.

If I were to compare The Netherlands with other countries, there is more emphasis here on chamber music, playing together and enjoying music. I am incredibly lucky that I spent the most important years of my musical upbringing and had my first major musical experiences here.

3. This weekend, you will play Mozart’s iconic Sinfonia Concertante with Frederieke Saeijs in the Concertgebouw Amsterdam. How did this cooperation come about?

This is a jubilee celebration of the Kersjesfonds, and all the soloists and the conductor of this concert have won awards from this fund. So it was altogether their idea to match me with Frederieke in this programme. We already performed the Concertante together twice last month in Germany, and some very magical moments transpired! I am so grateful that they thought of this combination, and it is of course an honour to celebrate the Kersjesfonds jubilee in this way!

4. Excited?

YES!!!!!!!!

5. And after next week – where can we find you? Which future projects are you looking forward to?

There are very many special projects coming up – and all at the same time! I play three more concerts in the Concertgebouw with two different programmes; a tango programme with the amazing pianist Anna Fedorova, violinist Daniel Rowland, bassist of the Concertgebouw orchestra Nicky Schwarz, and the great Argentinian bandoneon player Marcelo Nisinman (we also play this programme in TivoliVredenburg Utrecht).

And then, in the Tracks Programme with percussionist Dominique Vleeshouwers and pianist Louis Schwizgebel. The life of Beethoven summarized with viola, marimba, piano and electronics – go figure! 🙂

In April there is a very special collaboration with conductor Daniel Raiskin, in Finland. I will play the Leo Smit concerto and the “Suite in old Style” by Dobrinka Tabakova. All of it fantastic music! I look tremendously forward to that programme, and I hope that I can perform it in The Netherlands soon, as well!

Directly after this, I go on a mini-tour in the US with pianist Anna Fedorova, and I will also make my US solo debut with orchestra, with the Lake Forest Orchestra and conductor Fabio Mechetti. And later this year I will bring out a new CD with Anna Fedorova: “À la francaise” – not all of it is strictly French music, but entirely French-inspired!

We wish Dana all the best for these projects!

The Sinfonia Concertante with Frederieke Saeijs, Dana Zemtsov and The Netherlands Philharmonic Orchestra (conducted by Karel Deseure) can be heard on the following dates and venues: