Zelf iets organiseren?

English version below! Follow this link.

 

De DVS organiseert jaarlijks een aantal workshops, masterclasses, lezingen en recitals, maar we hebben ook jouw initiatief nodig om de aanbiedingen aan de nederlandse altivolengemeenschap te verbreden! Dus - heb je een idee voor een activiteit die je zelf wilt organiseren? Deel dit voorstel met ons in het onderstaande formulier. De DVS zal verdienstelijke ideeën ondersteunen met een financiële bijdrage en PR.

Aanvraag Steun DVS voor Activiteit
* indicates required field

Interactief: een workshop of masterclass met deelnemers die interactief met de docent of cursusleider omgaan. Een vragensessie na een lezing is nog niet genoeg om de hele lezing 'interactief' te noemen.
(alleen van toepassing bij Interactieve activiteiten)

Publiekscapaciteit (in de gekozen ruimte), de actieve deelnemers niet inbegrepen (igv. een interactieve activiteit).
Geef een schatting van de duur van het programma (ca. 15 minuten nauwkeurig).
Toegangsprijs in euro. De prijzen mogen verschillen tussen actieve deelnemers (indien van toepassing) en publiek (toehoorders). Een korting voor studenten wordt iha. op prijs gesteld. Alle Activiteiten gesponsord door de DVS moeten ook een korting bieden voor Vrienden (donateurs) van de DVS.
Graag een CV uploaden van jezelf en overige relevante documentatie (bijvoorbeeld flyers/posters voor de activiteit of meer informatie over het onderwerp).

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English Version:

The DVS organizes several events (workshops, masterclasses, lectures, recitals) each year, but we also need your initiatives to expand the activity offerings to the Dutch viola community! Do you have an idea to organize something yourself? Please share your proposal with us in the form below. Meritable proposals can receive financial and publicity support from DVS.

Request for DVS-supported Activity
* indicates required field

Interactivity: a workshop or masterclass where participants interact with the activity leader(s). Q&A after a lecture is not considered 'interaction' in this context.
(only applicable in case of Interactive sessions)

Audience capacity, other than the interactive participants (if applicable).
Indicate an estimation of the length of the activity / programme (within 15 minutes accuracy)
Admission fees (in Euros). Rates could differ between active participants (if applicable) and audience, and reduced rate for Students is generally appreciated. Activities sponsored by the DVS must offer a discount for Friends of the DVS.
Please submit a short CV of the Activity Leaders and any related materials, e.g. photos, promotional flyers etc.

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.