AVF 2017, Dag 2: Hard werken

door Kristofer G. Skaug

English version below! Follow this link.

001

Jury vlnr: Jürgen Kussmaul, Hannah Strijbos, Eric vd Wel, Roland Kieft

Wij zijn vroeg aanwezig, om geen ene noot van Dag 2 van de 1e Ronde te hoeven missen. De jury heeft er ook duidelijk zin in.

Masterstudente Lara Albasano bijt de spits af met een hele schone Mozart (G). De “Skip Count” van Oene van Geel is technisch zeer goed, en lijkt toch behoorlijk relaxed! De Enescu was eveneens steengoed, haar spel is heel volwassen. Als ik heel picky zou moeten zijn, heel af en toe haperde het samenspel met Daniël Kramer… ietsje. Maar hier is een statement gemaakt, het zal voor menigeen dringen worden om de volgende ronde te bereiken van dit concours.

Kellen en Danielle

Kellen en Danielle

Kellen McDaniel komt uit Californië, maar studeert bij Zemtsov in Den Haag. Hij opent met Mozart in G, samen met Danielle Daoukayeva op viool, met wie hij al jaren in het Babylon kwartet samenspeelt, en dat is goed te horen. Ondanks enkele foutjes is het een charmante vertolking. Enescu met Gerard Boeters wordt iets meer “op zeker” gespeeld. En dan, voorafgegaan met een “one, two, one-two-three-four” – zijn Skip Count is met stip de meest catchy versie tot nu toe, met meedeinende bassist, alerte timing en swingende energie. De bassist helpt ook mee in “Gesualdo” met enkele diepe ondertonen. De vrije improvisatie is goed aan Kellen besteed. Interessante beurt!

Kardelen Buruk

Kardelen Buruk

De uit Turkije afkomstige Kardelen Buruk begint met Enescu. Een beetje tam in de inleiding, maar gaandeweg komt ze in een goede flow. Haar Mozart gaat ook goed. In Skip Count raakt ze de bassist even kwijt, maar ze herpakt zich en maakt het stuk toch nog met veel bravoure af. In Gesualdo veel flageoletten in de improv, fraai afgerond met een paar sappige Bartok-pizzicato’s.

En dan komt met Lotus de Vries en verrassing: Eindelijk iemand die het “andere” Mozart duo in Bes groot (KV424) speelt. Het is technisch voor met name de viool wat pittiger. Maar de toonsoort is wel heel goed geschikt voor een mooie altvioolstem, en bij Lotus komt die heel mooi uit de verf. In de improvisaties van “Gesualdo’s bovenkamer” komt er eerst een lieflijk volksliedje en daarna iets dat me doet denken aan een motief uit Shostakovich 10e symfonie, maar dan veel heftiger. Enescu is wat zwaar, maar ze komt er goed uit.

Esther Fernandez Olalla

Esther Fernandez Olalla

De volgende is Esther Fernandez Olalla, een studente van Karin Dolman in Rotterdam. Ze wordt begeleid door Roderigo Robles de Medina in het Concertstuk van Enescu, dat gaat prima! Ze heeft zeker voortgang gemaakt sinds de masterclass met Richard Wolfe vorige maand, waar ze ditzelfde stuk voorspeelde. “Skip Count” biedt een dramatische plot twist – Esther laat zich begeleiden door haar docent op altviool! Strict gesproken onreglementair, maar daarom ook best leuk. Het relatief gebrek aan een dwingende baspuls wordt wel deels goedgemaakt door zelfgemaakte swing. Not bad! De Mozart biedt een andersoortige personele première – want voor de eerste keer zien we een mannelijke violist op het podium, een secuur en muzikaal spelende Manuel Muñoz. Toch ontbrak in dit stuk muzikale spanning.

Vierdejaars KC-studente Sophie Vroegop komt nu op samen met Vera Werkman voor het Bes-groot duo van Mozart. Er wordt fijne samenklanken gemaakt, ondanks wat intonatiefoutjes is het wel mooi muzikaal. Enescu brengt ze goed

031

Sophie Vroegop

samen met Gerard Boeters, ze maakt goede dynamische spanningsbogen. Bij het stuk van Oene van Geel weer iets nieuws een live basgitarist! Dat swingt lekker. In “Gesualdo” weer een nieuwe vondst: improvisatie in gitaarmodus, altviool onder de arm.

Komt de volgende: William Murray. Mozart in Bes met Cordelia Paw is een waar feestje, om echt blij van te worden. In “Gesualdo’s bovenkamer” gaat hij hardop zingen, samen met zijn altviool wordt het een heus madrigaalkoor, geweldig! Maar zijn Enescu is nog beter, hier kan hij de kracht van zijn mooie diepe Amati altviool goed uitbuiten. Hij heeft een goede uitstraling op het podium, projecteert zelfvertrouwen en plezier in zijn werk. Hem zullen we ongetwijfeld in de volgende ronde terugzien.

Takehiro (“Take”) Konoye is de jongste deelnemer van het concours, maar zeker niet de geringste. Hij begint met Van Geel, een erg goede en virtuoze Skip Count. In Gesualdo laat hij zien dat hij ook heel goed overweg kan met klank. In het G-duo van Mozart speelt hij tot mijn verrassing niet samen met zijn tweelingzusje, waarmee hij al sinds jaren een prijsbeloonde viool/altviool duo vormt. Maar zijn samenspel met violist Shin Sihan mag er ook wezen. En hij sluit af met een zeer beheerste Enescu.

Hannah Shaw komt uit de categorie “allang afgestudeerden”, en heeft derhalve een behoorlijk volwassen vriendenkring. Als partner in het Bes-duo van Mozart heeft ze niemand minder dan Ben Gilmore bij zich, Oskar Back winnar van 2013. De stukken van Oene van Geel kan ze makkelijk mee uit de voeten, hoewel de improvisaties in “Gesualdo” niet de origineelste van allemaal zijn. Ze sluit af met Enescu samen met Daniël Kramer, een puike uitvoering, zij het misschien een beetje voorzichtig, in relatie tot haar ervaring.

We naderen het einde van de 1e ronde, nog maar 3 kandidaten te gaan. Het concertstuk

Michiel Wittink

Michiel Wittink en Margot Kolodziej

van Enescu hebben we inmiddels 15 keer gehoord. Michiel Wittink komt met uitvoering nummer 16, en niet onverdienstelijk. Sommige plekken vallen ten prooi aan stress-gerelateerd haastgevoel, maar hij rondt af met een elegante “telemark landing” (om maar een term uit de schansspringsport te lenen), en oogst daarmee verdiend applaus. De “Skip Count” is virtuoos gedaan, hij zit even wat achterop de beat, maar herstelt zich op tijd. In mijn oor een beetje jiddische invloed (a la Ernst Bloch) op de harmonieën in zijn Gesualdo-improvisaties. En hij sluit af met een opgetogen Mozart in G (samen met Margot Klodziej).

Joosep Ahun

Joosep Ahun

Hierna komt Joosep Ahun, masterstudent uit Den Haag. Zijn Van Geel heeft een eenvoudige maar eigenzinnige improvisatie die een zware wissel trekt op zijn bas-stembanden. Mozart in G samen met Eva de Vries is netjes, maar een beetje kleurloos als je mag vergelijken met de beste uitvoeringen tot nu toe. Gerard Boeters begeleidt alweer voor de 4e keer vandaag in Enescu. Zeker niet slecht, maar hoe goed? Die vraag begint nu steeds heftiger op te spelen in de hoofden van menig kandidaat.

Olga Kowalczyk

Olga Kowalczyk

De allerlaatste: Olga Kowalczyk opent met Mozart in G, zij wèl samen met haar zus, Maria. Nadeel voor haar is dat ik na een hele dag altvioolconcours niet meer weet of ik mijn oren goed kan vertrouwen. Maar volgens mij is er niet veel mis met deze Mozart. Na een “Skip Count” op volle toeren streelt de klankvorming in “Gesualdo” mijn vermoeide oren, en ook hier komt een zangstem in het spel. In het afsluitende Concertstuk melden mijn oren een paar ruwe plekken, maar zoals gezegd, die vertrouw ik nu al niet meer. Het is even doorbijten, maar ik geloof het maar al te graag als ik een prachtig opbouw naar het slotgedeelte hoor. Voilà! (of moet dat zijn: VIOLA!?): het is afgelopen.

Nu is de taak aan de jury. Er zijn in mijn boekje heel veel kanshebbers voor de 2e ronde. Ben benieuwd!

Drie kwartier later komt de uitslag – de volgende zijn door naar de 2e ronde:  Evgeniya Peschanskaya, Hessel Moeselaar, Martin Moriarty, Lara Albesano, Lotus de Vries, William Murray, Take Konoye en Hannah Shaw.

Succes allemaal, morgen (vrijdag) vanaf 11.30u in de Haitinkzaal!

O ja, nog even de volgende extra juryprijzen:
Beste Mozart: William Murray
Beste Van Geel: Take Konoye  (dat had m.i. wel Kellen McDaniel moeten zijn!)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version:

We are up early today, in order not to miss a single note of the second day of this viola competition. The jury is clearly also eager to go.

Master student Lara Albesano kicks off the day with a very beautiful Mozart (in G major). The jazzy “Skip Count Sweet Miles” by Oene van Geel is technically very good, and performed with apparent ease! The Enescu was also very good, her playing is very mature. If I had to be very picky, a few times the sync with pianist Daniël Kramer is a tiny bit off. But she makes a clear statement here: There will be many competitors in the running for the 2nd round.

Kellen McDaniel hails from California, but currently studies with Zemtsov in The Hague. His opening statement is the Mozart duet in G, together with violinist Danielle Daoukayeva, with whom he has played for several years in the Babylon string quartet, and it shows. In spite of a few mistakes, it is a charming interpretation. The Enescu with Gerard Boeters is however played in ‘safe mode’. But then, preceded with a “one, two, one-two-three-four” – his “Skip Count” is easily the most catchy rendition so far, including a jumping bass player, alert timing and swinging energy.  The bass player also assists with some deeper undertones in the “Gesualdo” improv, which Kellen makes good use of. Interesting turn!

The Turkish student Kardelen Buruk starts off with Enescu. A bit timid in the introduction, but gradually she reaches a good state of flow. Her Mozart is also good. In the “Skip Count” she loses track of the bassist for a while, but recovers nicely in time to finish the piece with bravoura. In the Gesualdo her improv includes a lot of flageolet notes, and a few juicy Bartok-pizzicato’s.

And then Lotus de Vries offers us a nice surprise: Finally someone who has chose the “other” Mozart duo in B flat (KV424). It is technically more demanding, especially for the violinist. But the key is very suitable for a sounding viola voice, and Lotus really succeeds in making that happen. In the improvisations of “Gesualdo” we hear first a folk song and in the next part something that makes me think of a motif from the Shostakovich 10th Symphony, but then much more intense. Finally, her Enescu was a bit ‘heavy’ at times, but she came out all right in the end.

Next up is Esther Fernandez Olalla, a student of Karin Dolman in Rotterdam. She is accompanied by Roderigo Robles de Medina in the Enescu concert piece, and that goes very well! She has booked a lot of progress since the masterclass with Richard Wolfe in January. “Skip Count” offers a dramatic plot twist – Esther is accompanied by her teacher, on the viola! Strictly speaking against the competition rules, but that makes it all the more fun. The relative lack of a steady base pulse is compensated in part by self-induced swing. Not bad! The Mozart offers a different “first”, that of a male violinist, a quite steady Manuel Muñoz. But I missed musical “suspense” in this piece.

Fourth-year student Sophie Vroegop enters the stage with Vera Werkman for the B flat Mozart duo. Some nices harmonies are made together, and in spite of some intonation issues, there is enough musicality. She then moves on to Enescu (with Gerard Boeters), succeeding in making good dynamic arcs. In the piece of Oene van Geel she appears with a live bass guitarist! That swings nicely. In “Gesualdo” another new invention is brought up: Improvisation in guitar style, with the viola tucked under the arm.

Up next: William Murray. Mozart in B flat with Cordelia Paw is a musical feast! In “Gesualdo” he starts singing out loud, and in combination with his viola it suddenly becomes a madrigal choir, fantastic! But his true prowess shows in Enescu, where he can fully exploit the power of his sonorous, deep Amati viola. He has a good stage presence, projecting confidence and pleasure in his work. I’m sure we will see him in the next round.

Takehiro (“Take”) Konoye is the youngest contestant of them all, but far from the least capable. He starts out with Oene van Geel, with a very good and virtuosic “Skip Count”. In “Gesualdo” he demonstrates that he also knows what to do with tone coloring and sound production. In the Mozart G-major duo he plays – to my surprise – with Shin Sihan, rather than his own twin sister Mayu, with whom he has already won several prizes as a duo. But mr. Sihan certainly knows his Mozart, so no problem. Take closes out with a very well-controlled Enescu.

Hannah Shaw participates in the category of “postgraduates”, and as such she can tap into a very grown-up network fo musical friends. Hence, in the Mozart duo (B flat), she appears with Ben Gilmore, the 2013 Oskar Back competition winner. She also manages well with the pieces by Oene van Geel, although the improvisations in “Gesualdo” are not the most original ones. She finishes with Enescu, accompanied by Daniël Kramer, a fine performance, albeit perhaps a bit on the “risk-averse” side, in light of her already significant professional experience.

We are nearing the end of the 1st round, only 3 candidates left. We have now heard the Enescu piece 15 times. Michiel Wittink brings us number 16, and quite meritably so. Some spots fall victim to stress-induced hastening, but he closes out with an elegant “Telemark landing” (to borrow some ski-jumping terminology), and receives deserved applause for this feat. The “Skip Count” piece is done very virtuosically, for a short while he is slightly behind the beat, but recovers. His the Gesualdo-improvs have a Yiddish flavour, in an Ernst-Bloch-like sense. His “home stretch” is a jubilant Mozart in G, together with Margot Kolodziej.

After this comes Joosep Ahun, Master student from The Hague. His “Gesualdo” has a simple but wayward improvisation which makes a big demand on his bass vocal chords. Mozart duo in G with Eva de Vries is totally OK but a bit bland when compared to the best renditions so far. Gerard Boeters then accompanies the Enescu for the 4th time today. Joosep’s version is certainly not bad, but how good is it? This question looms in many a candidate’s mind right now.

The last candidate, Olga Kowalczyk, starts with Mozart duo in G. Unlike Take, she does play with her sister, Maria. A disadvantage for her is that I’m starting to distrust my ears after a whole day’s worth of viola competition. But as far as I can tell, there’s not much wrong with her Mozart. After a “Skip Count” at full speed, her tranquil sounds in the “Gesualdo” is soothing to my weary ears. She throws in some vocal cords for good measure. In the final rendition of the Concert piece my ears signal a few rough spots, but like I said, they’re not to be trusted anymore. Hanging on with my last bits of auditive concentration, I am so willing to believe that I just experienced a magnificent build-up towards the finale of this piece. Voilà! (or should that be VIOLA!?). It is finished.

Now the rest is up to the jury. In my book there are many people in the running for the 2nd round. I’m curious!

Three quarters of an hour later we have the verdict of the jury – the following people go on to the 2nd round:  Evgeniya Peschanskaya, Hessel Moeselaar, Martin Moriarty, Lara Albesano, Lotus de Vries, William Murray, Take Konoye and Hannah Shaw.

We wish you good luck tomorrow (Friday), starting at 11.30h in the Haitinkzaal!

Almost forgot, there were two extra jury prizes:
Best Mozart: William Murray
Best Van Geel: Take Konoye  (that should have been Kellen McDaniel, IMHO!)


AVF 2017, Dag 1: Kick-off

door Kristofer G. Skaug

English version below! Follow this link.

Francien Schatborn opent het 6e Amsterdam Viola Festival

Francien Schatborn opent het 6e Amsterdam Viola Festival

Het is zover, het 6e Amsterdam Viola Festival is van start gegaan. We worden welkom geheten door artistiek leider Francien Schatborn. Vanavond begint de eerste ronde van het Nationaal Altvioolconcours, waarbij de eerste zes (van in totaal 18) kandidaten hun kunsten zullen laten horen.

Het programma vanavond is vrij bijzonder, alle kandidaten spelen precies dezelfde stukken. Ze hadden mogen kiezen tussen twee Mozart-duos, maar iedereen heeft de uitbundige G-groot duo gekozen.

Verder staat het Concertstuk van Enescu en een opdrachtsstuk van Oene van Geel als verplichte werken op het programma.

De eerste kandidaat is de Argentijns-Italiaanse Carla Regio. De Mozart gaat haar goed af, zij speelt dit duo vanavond als enige uit het hoofd, samen met violiste Cordelia Paw. In het snelle jazzstuk “Skip Count Sweet Miles” (opdrachtsstuk van Oene van Geel)

025

Carla Regio in actie met “Skip Count Sweet Miles” van Oene van Geel

laat ze zich begeleiden door een contrabas (ipv het bandje met Mark Haanstra op basgitaar). Dit verhoogt wel de kamermuzikale gehalte van het optreden, maar kent ook risico’s. In dit geval wiebelt het tempo ietswat, en komt de swing er niet goed uit. In “Gesualdo’s bovenkamer” laat ze haar klank in de improv-stukken aanvullen met een electronica-loop, waarin haar stem ook meewerkt. Effectvol gedaan! Haar inspanningen worden beloond met luid gejuich van vele aanwezige fans.

Hierna komt de russische Evgeniya Peschanskaya, masterstudente in Den Haag. Zij speelt een krachtvolle Mozart en Enescu, en in “Gesualdo’s bovenkamer” zet ze een groots uitgewerkte cadenza neer. Veel energie, veel temperament.

José Nunes

José Nunes

José Nunes laat zien dat hij veel in huis heeft. Door de zenuwen sluipen er wat schoonheidsfouten in, maar die maakt hij snel weer goed door hele sublieme zaken te doen. De Mozart was heel aardig, en in het afsluitende “Gesualdo’s bovenkamer” zijn er heel veel mooie klanken, ook al is de improvisatie niet echt heel origineel. Veel respect voor dit optreden.

Na en verkorte koffiepauze is Hessel Moeselaar aan de beurt. Een oude bekende, die wederom niet teleurstelt. In het Mozart-duo heeft hij een ongekend spannende pianissimo-plek gemaakt. De Enescu is van hoge kwaliteit. In zijn poging om de onwennige riedels in “Skip Count Sweet Miles” te bezweren, komt het een beetje flegmatiek over. In “Gesualdo’s bovenkamer” zit een improvisatie die nogal neoklassiek overkomt, daarin zijn we nogal ver afgedwaald van de grillige harmonieën van “modernist-ver-voor-zijn-tijd-uit” Gesualdo. .

De volgende kandidate is Ursula Skaug. Before you ask, ja, dat is mijn dochter, dus ik kan er niet zo objectief over schrijven. Zowel Mozart (met Vera Werkman, viool) en Enescu (met Gerard Boeters op piano) zitten goed in elkaar. In de improv van “Gesualdo’s bovenkamer” voegt ze een vleugje boventoonszang toe. Best cool.

032a

Martin Moriarty in het Mozart-duo

Als laatste kandidaat van de avond verschijnt Martin Moriarty. Hij is als altvioolspeler enorm gegroeid in Amsterdam. Wat hij laat horen is in zijn totaliteit zonder meer de beste prestatie van deze avond. Vooral zijn Enescu maakt indruk, hij neemt tijd en ruimte om het stuk meer persoonlijkheid te geven. Zelfverzekerd veegt hij de vloer aan met alle technische obstakels. Bravo.

Morgen volgen nog 12 kandidaten.

Ben blij dat ik niet in de jury zit.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version:

Finally, the 6th Amsterdam Viola Festival has started. Artistic leader Francien Schatborn welcomes the audience. Tonight, the first round of the National Viola Competition starts, whereby the first six (of in total 18) candidates will perform.

The programme this evening is quite special, all candidates will play exactly the same pieces. They did have the choice between two different Mozart duets, but everyone chose the same exuberant G major duet. The (in)famous “Concert piece” by Enescu and a commissioned piece by Oene van Geel are also mandatory works in this round.

The first candidate is the Argentinian-Italian Carla Regio. Mozart suits her nicely, she plays this duet by heart, together with violinist Cordelia Paw. In the fast jazzy piece “Skip Count Sweet Miles”, she has brought in a double-bass player for accompaniment (instead of the tape with bass guitar played by Mark Haanstra). This heightens the chamber-music feel of the performance, but it also brings some risks. In this case the tempo is unstable, and the ‘swing’ doesn’t quite work out. In the piece “Gesualdo’s top floor”, she uses electronic sampling loops to enrich the sound, including some contributions from her own voice. Quite a nice effect! Her efforts are rewarded with loud cheers from her loyal fans.

The next candidate is the russian Evgeniya Peschanskaya, currently a master student in The Hague. Her Mozart and Enescu are forecully delivered, and the “Gesualdo’s top floor” includes a quite expansive cadenza. Lots of energy and temperament.

José Nunes demonstrates that he has quite a lot to offer. Here and there the nervousness leads to some errors, but he quickly amends for those with sublime playing. His Mozart is very good, and in the closing piece “Gesualdo’s top floor”, there are many beautiful sounds to be heard, even though the improv isn’t too original. Overall though, my respect for this performance.

After an abridged coffee break, it is Hessel Moeselaar‘s turn. An old acquaintance, who once again does not disappoint us. In the Mozart duet, he makes an unbelievably soft pianissimo. And he plays a high-quality Enescu. In an attempt to conquer the unwieldy runs in “Skip Count Sweet Miles” with an appropriate measure of jazzy laid-backness, the result becomes a bit too phlegmatic, however. In the “Gesualdo’s top floor” he builds an elaborate improvisation that sounds oddly neoclassical, in other words it strays quite far from the quirky harmonies of “modernist-far-before-his-time” Gesualdo.

Ursula Skaug is the next one up. Before you ask, yes, she is my daughter – so I can hardly write objectively about her. Both her Mozart (with Vera Werkman, violin) and Enescu (with Gerard Boeters, piano) are well done. During the improv in “Gesualdo’s top floor'”, she throws a waft of overtone singing into the mix, quite cool.

The last candidate for tonight is Martin Moriarty. He has grown enormously as a a violist during his years in Amsterdam. His overall performance is hands-down the best achievement of this evening. Especially his Enescu is impressive, he takes the time and space to give the piece more personality. He confidently deals with all technical challenges in this piece. Bravo.

Tomorrow, the 1st Round continues with 12 more candidates.

I’m glad that I’m not in the jury.

 


Verslag Masterclass Richard Wolfe

Utrecht, 14 januari 201720170114_021

Deze workshop “Ter voorbereiding van het Nationaal Altvioolconcours 2017” werd door de doelgroep aanvankelijk wat afwachtend bekeken: Welke van de 20 concours-deelnemers zouden het lef hebben (“just watch this!“) om hun spel in een openbare masterclass te laten bekritiseren door conservatoriumdocent en NedPhO-aanvoerder Richard Wolfe?

Uiteindelijk heeft de leergierigheid het gewonnen van de verlegenheid: Wie niet waagt, die niet wint! De vijf moedigen waren:

 • Esther Fernandez Olalla (Codarts),
 • Raquel Sanchez Gonzalez (Codarts, hors concours),
 • Kardelen Buruk (KonCon),
 • Martin Moriarty (CvA)
 • William Murray (CvA). .

Helaas was de pianist ziek, dus het moest allemaal zonder begeleiding, maar dat mocht de pret niet drukken.

Het “Konzertstück” van Enescu is één van de drie verplichte werken in de eerste ronde van het concours. De overige twee verplichte werken zijn: Een Mozart-duet viool/altviool en een opdrachtscompositie van Oene van Geel, die pas vorig week is uitgegeven.

Vandaar dat bijna alle deelnemers ervoor hadden gekozen om aan het stuk van Enescu te werken in de masterclass. Dit is een echte “Pièce de concours“, geschreven voor de eindexamens bij het conservatorium in Parijs (vorig jaar heeft de DVS over deze categorie stukken een aparte workshop gegeven). Het bevat een groot aantal technische uitdagingen, die allemaal binnen 10 minuutjes de revu passeren: Arpeggio’s, chromatische toonladders, van laag tot heel hoog, akelige dubbelgrepen, noem maar op.

Sommigen maken grote indruk met zeer precies en virtuoos linkerhandwerk, maar hebben dan weer moeite met stokindeling, adem en frasering. Anderen zijn onzeker mbt de intonatie op dubbelgrepen. Sommigen hebben moeite om genoeg klank te produceren in de uitbundige passages, anderen vinden juist een uitdaging in het maken van een voldoende subtiele pianissimo. Een terugkerend gespreksonderwerp van de docent is het verbinden van noten en frasen en de rol van streek en vibrato hierbij.

Ondanks dat ik me had voorgenomen om geen individuele prestaties met naam te noemen, wil ik toch twee uitzonderingen maken:

Ten eerste Raquel Sanchez Gonzalez (Codarts), die geen concoursdeelnemer is, maar heeft laten horen dat ze met haar Walton-concert goed bezig is.

Ten tweede William Murray, die niet alleen in bezit is van een erg mooie Amati altviool, maar tevens een verpletterende Hindemith op.25/1 in huis blijkt te hebben.

De deelnemers (en toehoorders) hebben veel inspiratie opgedaan bij deze uitgebreide masterclass-dag, wat dat betreft is het Nationaal Altvioolconcours, dat over een maand begint, opeens heel veel dichterbij gekomen. Veel dank aan Richard Wolfe! En wij wensen iedereen heel veel succes met de laatste weken van concoursvoorbereidingen!

Kristofer G. Skaug

20170114_029 20170114_037

20170114_04520170114_053

 

 

 

 

 

 

20170114_054

 


Aankondiging 6th Amsterdam Viola Festival & 5th National Viola Competition 2017

AVF_Logo Het Conservatorium van Amsterdam verwelkomt van 15-19 februari 2017 altviool-enthousiasten uit het hele land voor een festival met twee componenten:

 • Het Amsterdam Viola Festival, met lezingen, masterclasses en concerten, in samenwerking met de Dutch Viola Society, die hierbinnen het 3e Nationaal Altvioolcongres organiseert;
 • Het Nationaal Altvioolconcours, voor conservatoriumstudenten en jonge professionals tot 30 jaar.

Officieel programmaboekje van het festival [NIEUW]: Download Link [PDF].

Overzicht / samenvatting:
Hieronder wordt een samenvatting van het festivalprogramma gepresenteerd.
Wij wijzen erop dat onderstaande informatie wordt beheerd door de leiding van het festival, en zou kunnen veranderen. In geval van discrepantie zal de informatie op de
festivalwebsite van het Conservatorium altijd leidend zijn.

Woensdag 15/02

19:00-23:00: Sweelinckzaal:
Nationaal Altvioolconcours, 1e Ronde met verplicht programma:
Mozart Duo viool/altviool; Enescu Konzertstück; Opdrachtsompositie Oene van Geel;

Donderdag 16/02

09:30-19:00: Diverse locaties:
Masterclasses met Nobuko Imai, Sven Arne Tepl en Wenting Kang

10:00-17:00: Sweelinckzaal:
Nationaal Altvioolconcours, 1e Ronde (voortzetting van 15/02)

avf2017_strip_2_artists

Artiesten van het AVF’2017: Annemarie Hensens en Wenting Kang

19:30-21:30: Sweelinckzaal:
Altvioolconcert van Oene van Geel:
Annemarie Hensens soleert met ensemble CvA
Docentenconcert
– mmv Nobuko Imai, Judith Wijzenbeek e.a.

Vrijdag 17/02

09:30-17:00: Diverse locaties (4e verdieping):
Masterclasses met Francien Schatborn, Marjolein Dispa, Richard Wolfe, Tepl en Kang

11:30-17:00: Haitinkzaal:
Nationaal Altvioolconcours, 2e Ronde met als programma:
– Sonate van Röntgen, Martinu, De Cruck, Milhaud, Koechlin, Badings of Bax
– 20e eeuw Solosonate van Hindemith, Strawinsky, Penderecki, Reger, Britten of Ligeti

20:00-21:30: Haitinkzaal:
Concert – mmv Nobuko Imai en Wenting Kang (muziek van Bartok en Brahms);

avf2017_strip_1_artists

Artiesten van het AVF’2017: Nobuko Imai, Oene van Geel, Saeko Oguma

Zaterdag 18/02

10:00-15:00: Diverse locaties (4e verdieping):
Masterclasses met o.a. Jürgen Kussmaul en Oene van Geel (improvisatieworkshop)

11:00-14:00: Sweelinckzaal: Marathon Mozart-kwintetten

Strijkkwintet nr. 6 in Es gr.t., K.614
– William Murray en Ásdis Valdimarsdottir (altviool)
mmv. Cordelia Paw en Richard Wolfe (viool), Mick Stirling, cello

Strijkkwintet nr. 5 in D gr.t., K.593
– Francien Schatborn (altviool), Lisa Eggen (altviool) en haar Dostojevski Kwartet

Strijkkwintet nr. 2 in c kl.t., K.406/516b
– Laura Hovestad en Jurriaan Klapwijk (altviool),
mmv. Ana Cikste en Richard Wolfe (viool), Madara Fogelmane, cello

Pauze (tot 13:00)

Strijkkwintet nr. 3 in C gr.t., K.515
– Marjolein Dispa (altviool), Carlos Delgado Antequera (altviool) en zijn Canto Quartet

Strijkkwintet nr. 1 in Bes gr.t., K.174
– Richard Wolfe (altviool), Shih-Hsien Tsai (altviool) en zijn Cheng Quartet

16:30-23:30: Splendor: 3e Nationaal Altvioolbijeenkomst (Dutch Viola Society):
Feestelijk evenement georganiseerd door de DVS. Toegang met korting voor studenten en vrienden van de DVS.

 • Lezing over onderhoud door vioolbouwer Jan van der Elst (Dordrecht)
 • Presentatie Dutch Viola Society en Projectplan IVC Rotterdam 2018
 • Viola Pitch
 • Viola Lounge
 • Bonte Avond, met diverse optredens van concoursdeelnemers, altvioolensembles, Oene van Geel en Saeko Oguma

Zie voor meer details deze pagina over de DVS-bijeenkomst.

Zondag 19/02

12:00-13:00: Sweelinckzaal:
Concert – mmv Francien Schatborn & friends (muziek van Telemann en Mozart);

14:00-16:00: Haitinkzaal:
Nationaal Altvioolconcours, 3e Ronde (Finale)
met als programma:
– Enescu Konzertstück;
– 1e deel uit concert van Walton, Bartok, of Hindemiths Schwanendreher

avf2017_strip_3_jury

Juryleden van het Nationaal Altvioolconcours 2017: Roland Kieft, Hannah Strijbos, Jürgen Kussmaul (niet op de foto: Erik van de Wel)

16:30: Mezzo / kantine:  Afsluitende borrel

 

 


Anuschka Pedano wint Classic Young Masters 2016

anuschka

De zeer talentvolle Anuschka Micaela Pedano (16) uit Zoetermeer heeft agelopen weekend in Rotterdam het selectieconcours Classic Young Masters 2016 gewonnen.

Na de beslissende “Meesterproef” in de Jurriaanse Zaal is zij, samen met Jelmer de Moed (klarinet) en Deborah Witteveen (saxofoon), aangewezen als winnares. Anuschka is leerling van Julia Dinerstein bij het Rotterdamse Hellendaal Instituut. Met het predikaat “Classic Young Master” wordt zij in het komende jaar opgenomen in een begeleidingstraject voor talentontwikkeling met coaching en exclusieve optredens.

Onder de zes finalisten bevond zich ook altvioliste Elisa Karen Tavenier, studente van Mikhail Zemtsov bij het Koninklijk Conservatorium. Zij is daarmee ook officieel Laureate van Classic Young Masters.

De DVS feliciteert Anuschka en Elisa Karen met hun prachtige prestaties!


Aankondiging Britten Altvioolconcours 2017

Talentvolle altviolisten van 10 tot en met 18 jaar zijn op 19 maart 2017 weer van harte welkom op het 8e Britten Concours in het ArtEZ Conservatorium te Zwolle.
In 2017 bestaat het Britten Concours uit een altvioolconcours en een celloconcours.

cid_image001_jpg01d21fe6 De deelnemers van het altvioolconcours spelen een verplicht werk en een werk naar eigen keuze. Er zijn twee leeftijdscategorieën:

Cat I   10-14 jaar
verplicht werk:  Vaughan Williams  – Prelude uit de Suite voor Altviool en Orkest

Cat II  15-18 jaar
verplicht werk:  Max Bruch  – Romance op.85

De drie eersteprijswinnaars krijgen een masterclass van een vooraanstaande altviolist/pedagoog aangeboden, en spelen solo met het Britten Jeugd Strijkorkest op het afsluitende concert op 1 april 2017 in Theater De Spiegel te Zwolle. Dit is tevens het jubileumconcert t.g.v. het 10-jarig bestaan van het Britten Jeugd Strijkorkest.

Alle informatie over deelname, inschrijving, reglement, jury en organisatie is vanaf  8 oktober 2016 beschikbaar op de site www.brittenconcours.nl. De inschrijving start ook op die datum.


Pre-announcement of National Viola Competition 2017

AVF_Logodear young aspiring violists,

the Conservatory of Amsterdam has sent us the following pre-announcement of the National Viola Competition 2017, to be held in conjunction with the bi-annual Amsterdam Viola Festival. You cannot yet apply for participation, but the repertoire/programme is announced in advance, in order to allow early start of planning and study for this competition.

 

Pre-Announcement of the Fifth National Viola Competition,  16-19 February 2017.

Conditions of participation:
Participants should have the Dutch nationality or be living in the Netherlands (including students from abroad who study at a Dutch institution).
(Upper) age limit is 33 years.

1st Round: 16-2-2017
– one of the Mozart duos for violin and viola, KV 423 or 424, all movements, no repeats
– and –
– solo work of approx. 5 minutes by Oene van Geel, which will be available 4 weeks before the competition
– and –
– Enescu Konzertstück (Concert Piece)

The candidates are required to bring their own violinist for the Mozart duo.

2nd Round: 17-2-2017
30-35 minutes of music, combining (movements from) a) a selected sonata and b) a 20th century music pieces for solo viola according to the options below.

a) Choose (movements) from one of the following sonatas:
Martinu 1st sonata
Bax sonata
Röntgen sonata in c
Milhaud 2nd sonata
Koechlin sonata
Badings sonata
De Cruck sonata

– and –

b) Choose (movements) from one of the following 20th century solo pieces:
Hindemith solo sonatas
Ligeti solo sonata
Reger solo suites
Britten three suites for solo viola, transcription from cello by Nobuko Imai (Faber music)
Strawinsky élégie
Penderecki cadenza

For the sonatas (ensemble playing), it is strongly recommended that the candidates bring their own pianist for the 2nd round. In case this is a problem, they should let the organisation know before 15-12-2016!

3rd Round: 19-2-2017
– Enescu Konzertstück (Concert Piece)
– and –
– 1st movement of:
Bartòk or Walton Viola Concertos, or Hindemith Schwanendreher.

Applications are accepted from 15-09-2016 until 15-12-2016. Please look at the website of the Conservatory of Amsterdam for more information (after the summer break).


Jonge Nederlandse Talenten in de prijzen in Luxemburg

Bij de European Competition for Young Soloists in Luxemburg zijn gisteren vijf jonge nederlandse altviooltalenten in de prijzen gevallen;

20151115_Prijswinnaars_AGDU

De prijswinnaars, vlnr: Louise, Steffie, Kaat, Julian en Anuschka

 

 • Anuschka Pedano, gouden medaille en de “Prix Marie-Christine Cid-Diaz”
 • Kaat Schraepen, gouden medaille
 • Julian Enciso, zilveren medaille
 • Steffie de Konink, zilveren medaille
 • Louise van Tuijl, bronzen medaille

De vier eerstgenoemden zijn leerlingen/studenten van Julia Dinerstein in Maastricht en Rotterdam, terwijl Louise van Tuijl studeert bij Mikhail Zemtsov in Utrecht.

Van harte gefeliciteerd!


Verslag Masterclass Jürgen Kussmaul

Verslag door deelneemster Steffie de Konink
Zondag 19 april 2015, Cultuurschip “Thor”, Zwolle

Afgelopen zondag kregen we (Andrea Passalacqua, Anuschka Pedano en ik) de masterclass met Jürgen Kussmaul die we gewonnen hadden met het Britten Altviool Concours. Jürgen bleek erg aardig te zijn en hij sprak goed Nederlands. Hij heeft me goede aanwijzingen gegeven. Tussendoor vertelde hij leuke verhalen om uit te leggen wat hij bedoelde. Een ding wat hij zei was bijvoorbeeld dat ik heel goed moest luisteren hoe iets voelde. Als het niet goed aanvoelt, legde hij uit, dan moest ik proberen het net iets anders te doen; bijv. door een andere dynamiek of tempo te kiezen. Hij vertelde hierbij dat hij dat zelf ook had moeten doen toen hij na zijn ongeluk moest leren zijn alt anders vast te houden.

Kussmaul_3 Kussmaul_4 Kussmaul_1

Het was een super leuke en leerzame masterclass. Dank je wel Staalbankiers voor de prijs, Het Britten orkest dat ze dit geregeld hebben en Jürgen voor al zijn aanwijzingen.

Steffie de Konink


Masterclass Jürgen Kussmaul in Zwolle, 18 april 2015

Drie prijswinnaars van het Britten Altvioolconcours 2015 krijgen op zaterdag 18 april een uitgebreide masterclass met altviooldocent (tevens DVS-erelid) Jürgen Kussmaul.

Kussmaul_2

Jürgen Kussmaul (niet gespiegeld)

De deelnemende jonge altviolisten zijn Steffie de Konink (13, Delfgauw), Anuschka Pedano (14, Zoetermeer) en Andrea Passalacqua (15, Den Haag). Deze openbare masterclass loopt van 13:30-17:15u is en gratis toegankelijk.

Locatie: Cultuurschip Thor, Pletterstraat 24 te Zwolle
(niet ver van het ArtEZ Conservatorium)